Fjerritslev

Cykelstiprojekt i økonomisk klemme

Kultur- og naturcykelstien stiger i pris, og tre lodsejere vil ikke afgive jord

GØTTRUP:Ikke nok med, at prisen på den planlagte kultur- og naturcykelsti fra Husby til Vejlerne ser ud til at stige med 25 pct. på grund af prisudviklingen for licitationer - der er også en indædt modstand fra tre lodsejere i Korsholm mod at afgive jord til projektet, fordi deres huse derved kommer til at ligge meget tæt på cykelstien. De tre lodsere har været til møde på rådhuset i Fjerritslev for at tale for deres alternative ønske om at udvide Korsholmvej på nordsiden, sådan at cykelstien kan forblive på den eksisterende vejbane i sydsiden. Det vil samtidig betyde, at man kan bevare gamle træer, volde og stenbede langs vejen, og ingen huse på nordsiden af vejen vil blive generet af udvidelsen, fremhæver de. Men det vil koste ekstra penge, har ingeniørfirmaet Niras beregnet, nærmere betegnet 230.000 kr., som skal lægges oven i anlægsbudgettet på 3,9 mio. kr.. Og anlægsbudgettet holder i forvejen ikke, for bare på få måneder er priserne ved licitationer erfaringsvist steget med 25-30 pct., oplyser Niras. Det betyder, at der skal lægges mindst en million kroner oveni, som det ser ud nu. Så projektet lander snarere på 5 mio. kr.. Fjerritslev Kommune er bygherre på projektet og har ydet støtte til det, lige som der er Leader+-midler fra EU i anlægssummen, men det er den lokale beboerforening, der tog initiativet og også samlede penge ind til projektet. Nu skal økonomiudvalget diskutere, om man skal fortsætte med det oprindelige projekt, ændre det af hensyn til de tre lodsejere eller helt opgive planerne. - Jeg vil være ked af at opgive det, for der er lagt mange kræfter i det af mange mennesker, siger borgmester Otto Kjær Larsen (V).