Cykelstyrt skyld i tusindvis af indlæggelser

Beruselse og dårlige veje er årsag til langt flere ulykker end hidtil antaget

KØBENHAVN:Tusindvis af cyklister må hvert år i kontakt med sygehus og skadestuer, fordi de styrter eller på anden måde kommer galt af sted på deres tohjulede i trafikken. På baggrund af oplysninger fra fem danske skadestuer har Statens Institut for Folkesundhed analyseret henvendelserne om cykelulykker fra 1998-2000, og undersøgelsen viser, at antallet af alvorlige ulykker er væsentligt højere, end forskerne hidtil har vurderet på baggrund af politiets registreringer. - Det er kommet meget bag på mig, at hver tiende cykelulykke faktisk medfører sygehusindlæggelse, og at der på landsplan er 30.000-32.000 henvendelser årligt til skadestuerne efter cykeluheld. Det er voldsomme tal, mener cand. scient. Bjarne Laursen fra Statens Institut for Folkesundhed, der har været med til at lave analysen, som bliver offentliggjort i Ugeskrift for Læger. Undersøgelsen viser, at der i fire ud af fem tilfælde er tale om eneulykker, når folk kommer galt afsted med deres ståldyr, og 1500 ulykker hvert år sker, fordi folk kører på cykel samtidig med, at de har en lille bøhmand på. Faktisk er der en tendens til, at berusede, der kommer til skade på cyklen, styrer vildere end andre. I hvert fald bliver næsten hver femte af dem - eller 19 procent - indlagt. - Der er overraskende lidt fokus på, at der er så mange eneulykker på cykel, og der er behov for, at der kommer større opmærksomhed på problemet. Nogle af ulykkerne skyldes dårlig snerydning om vinteren. Andre, at der er huller i vejene og cykelstierne, og at folk derfor forulykker, forklarer Bjarne Laursen. Direktøren for Dansk Cyklist Forbund, Jens E. Pedersen, synes også, der er grund til at fokusere mere på de mange ulykker. Og han opfordrer både kommunerne og cyklisterne selv til at kigge nærmere på deres adfærd.