Lokalpolitik

Cykeltunnel under Oddesundvej

Koldbykryds skal sikres for de bløde trafikanter

Vejkrydset Oddesundvej og Tøttrupvej/Limfjordsgadegade i Koldby skal gøres mere sikkert for de bløde trafikanter. Efter planen skal det ske med en cykeltunnel under Oddesundvej. Foto: Carsten Hougaard

Vejkrydset Oddesundvej og Tøttrupvej/Limfjordsgadegade i Koldby skal gøres mere sikkert for de bløde trafikanter. Efter planen skal det ske med en cykeltunnel under Oddesundvej. Foto: Carsten Hougaard

Vejkrydset Oddesundvej/Tøttrupvej/Limfjordsgade i Koldby skal gøres mere sikkert for de bløde trafikanter. Derfor arbejder teknisk forvaltning nu med konkrete planer om at etablere en cykeltunnel under den meget trafikerede Oddesundvej. Ved sit kommende møde på mandag skal miljø- og teknikudvalget tage stilling til, om man vil sætte åstedsforretningerne med henblik på køb eller ekspropriation af arealerne på begge sider af Oddesundvej i gang. Cykeltunnellen er budgetteret til at koste 1,9 mio. kroner. Heri har man allerede medregnet udgifterne ved at købe eller ekspropriere arealerne. Vejdirektoratet bidrager med 1,4 mio. kroner. Thisted Kommunes andel på en halv mio. kroner skal ifølge forslaget finansieres fra de omkring 300.000 kroner, der allerede er afsat på budgettet til formålet. Resten på 200.000 kroner skal tages fra kommunens pulje til medfinansiering af statslige puljer. Siger miljø- og teknikudvalget god for forslaget, skal den lige en tur gennem økonomiudvalg og byråd.