Cykelsport

Cykler påvirker trafik i Aalborg Vest

Post Danmark Rundt kommer dog næppe til at koste mere end en oplevelse og nogle minutters ventetid

Sidst, Post Dan­mark Rundt hav­de eta­pe­af­slut­ning i Aal­borg, var for fire år si­den. Den­gang lå mål­stre­gen på Kong Christians Allé. ar­kiv­fo­to: MICHA­EL BYG­BAL­LE

Sidst, Post Dan­mark Rundt hav­de eta­pe­af­slut­ning i Aal­borg, var for fire år si­den. Den­gang lå mål­stre­gen på Kong Christians Allé. ar­kiv­fo­to: MICHA­EL BYG­BAL­LE

AALBORG V: I morgen eftermiddag suser cykelrytterne fra Post Danmark Rundt ind i Aalborg, og det vil få nogle konsekvenser for trafikken i Aalborg. Hvis rytterne holder den lagte tidsplan, vil de køre igennem Drastrup omkring 16.30, hvorefter de pedallerer ind mod målstregen ad følgende rute: Fra Nibevej svinger rytterne ind ad Letvadvej. Herefter går det til højre ad Skelagervej, til venstre ad Hasserisvej, til venstre ad Svalegårdsvej, til højre ad Mølholmsvej og så til højre ad Skydebanevej. Her skal rytterne tre gange køre en rundstrækning, der hedder Skydebanevej, Vestre Fjordvej og Annebergvej. Vinderen krydser målstregen - igen skønnet - omkring 17.15. Selve rundstrækningen vil blive afspærret fra det tidsrum, hvor rytterne kommer ind på Skelagervej, til den sidste rytter har krydset stregen. Herefter vil der blive åbnet for trafik, undtagen på den del af Skydebanevej, hvor der bliver afholdt ceremoni og oprydning efter dagens etape. Busser vil blive omdirigeret fra Kastetvej via Dannebrogsgade, Peder Skrams Gade og Suensonsgade samt fra Annebergvej via Nordvestvej, Strøybergsvej og Svalegårdsvej. Aalborg Kommune har i den forbindelse etableret parkeringsforbud på Nordvestvej, så det er ikke der, man skal parkere bilen, inden man går ned for at se cykelløbet. - Faktisk vil det være en god idé at være på gåben eller cykle herhen, hvis man kommer inde fra Aalborg, lyder anbefalingen fra den trafikansvarlige fra Nordjyllands Politi, vicepolitikommissær Bjarne Meng. Hvis man skulle køre, cykle eller på anden vis støde ind i afviklingen af Post Danmark Rundt uden for rundstrækningen, skal man blot tage det som en oplevelse. - Vi holder trafikken tilbage i de få minutter, det tager, så jeg regner med, at folk lige stiger ud af bilen og kigger lidt, inden de får lov til at køre videre, siger Bjarne Meng.