EMNER

Cyklismen har medvind

Aalborg Kommunes kommende cykelhandlingsplan kan passende omfatte etablering af en cykelsti på Annebergvej, mener Jørgen Andersen.arkivfoto: LARS PAULI

Aalborg Kommunes kommende cykelhandlingsplan kan passende omfatte etablering af en cykelsti på Annebergvej, mener Jørgen Andersen.arkivfoto: LARS PAULI

TRAFIK:Det er særdeles glædeligt, at der i tiden bliver mere og mere fokus på, at det bliver nødvendigt at begrænse den voldsomt forurenende biltrafik. Heldigvis er det ved at gå op for flere og flere, at vi er tvunget til at gøre noget alvorligt og radikalt for at bevare et sundt og godt miljø, ellers kan det gå helt galt. Klimaforandringerne bekymrer mange og vi bør tænke på vores børn og børnebørn. Jeg kan derfor ind imellem blive lidt trist, når diverse politikere i tide og utide tonser frem med ønsket om flere og flere motorveje og helst de allerdyreste. Bilerne skal kunne komme frem overalt, når som helst og så hurtigt som overhovedet muligt. Uden tanke og forståelse for andet. Men - hen over sommeren kom så Aalborg Kommunes Trafik og Miljøredegørelse, der kunne dokumentere, at den fjordkrydsende biltrafik stik imod alle prognoser er faldet med 1 pct. Parallelt hermed kom et socialdemokratisk finanspolitisk trafikudspil på 1 mia. kr. over de næste 10 år, som vil gøre Danmark til verdens førende cykelnation, Og her d. 31.7. kan vi i Stifstidende læse, at Aalborg Kommunes embedsmandsværk er ved at udarbejde et oplæg til en cykelhandlingsplan, der skal motivere flere til at vælge cyklen fremfor den forurenende bil. Det foreslås blandt andet, at der oprettes flere p-pladser til cykler og anlægges flere cykelstier. Jeg og SF kan ikke være mere enig, og håber meget at denne plan får vind i sejlene. Der mangler i meget høj grad begge dele i Aalborg Kommune. Hvis vi gerne vil have udviklet sunde og aktive børn, er det fatalt at opleve bl.a. manglen på cykelstier på skolevejene. Et eksempel er Annebergvej. Vejen er skolevej for 5 skoler og fritidsinstitutioner i det vestlige område i Aalborg. Der er ingen cykelsti, og ingen forældre tør sende deres børn af sted på en cykel, hvilket bl.a. medfører øget belastning af bilkørslen til skolerne. Jeg vil virkelig håbe, at politikerne i Aalborg ved de kommende budgetforhandlinger bl.a. på baggrund af embedsmandsværkets cykelhandlingsplan finder penge til etablering af en cykelsti på Annebergvej, som man er blevet lovet i flere omgange. Mange andre eksempler kunne nævnes. Forhåbentlig er der generelt ved budgetforhandlingerne vilje til at løfte cyklismen til gavn for sundheden og miljøet.