Cyklistbøller røg i politiets net

AALBORG:Der blev noteret cyklist-bøller i lange baner, da Aalborg Politi i denne uge gennemførte en regulær klapjagt på de tohjulede trafikanter i Aalborgs midtby. Betjente fra nærpolitiet Midt-Vest assisteret af folk fra politiets motorcykelafdeling fik næsten skrivekrampe af at notere de mange lovbrydere. Aktion cyklist-bølle blev således gennemført fra mandag morgen til og med fredag middag, og den samlede fangst lød på ikke færre end 201 cyklister, der negligerede færdselslovens bestemmelser. 92 cyklister gjorde sig skyldige i at køre over for rødt lys, 72 kørte på cykel i én af Aalborgs gågader og 37 havde ikke reglementeret lys på køretøjet. Politifolkene måtte høre på en del dårlige undskyldninger, når cyklisterne blev stoppet, og der blev fra ordensmagtens side skåret igennem og uddelt bøder på 500 kroner, som er den faste takst for den slags forseelser. Og det betyder summa summarum, at statskassen tilføres 100.500 kroner for færdselslovsovertrædelserne. Vicepolitikommissær Torben Mose Thomsen, der er leder af nærpolitiet Midt-Vest, siger til NORDJYSKE, at tallet af lovbrydere er alt, alt for højt. - Det kommer på sin vis ikke bag på mig, at tallet er så højt, for vi er jo til daglig vidner til cyklisternes hasarderede kørsel i midtbyen. - Desværre er der mange af de tohjulede, der af én eller anden uforklarlig grund tror, at de er hævet over loven, når de færdes på cykel. - De sætter ikke blot deres eget liv på spil, når de f.eks. kører over for rødt lys, men de er jo på den måde også med til at udsætte andre for fare, understreger Torben Mose Thomsen. Han har også selv set rystende eksempler på vild og hensynsløs kørsel i gågaderne, hvor cyklister i høj fart snor sig ind og ud mellem de gående. - Vi hverken kan eller vil acceptere det, og cyklist-bøllerne skal ikke tro sig fredede, selv om vi nu er færdige med aktionen i denne uge. Torben Mose Thomsen siger videre, at man formentlig kunne have noteret fem gange så mange cyklister, hvis politiet havde sat endnu flere folk på aktionen. - Vi bliver ved med at jagte cyklister, der ikke overholder færdselsloven, siger vicepolitikommissæren og oplyser, at der umiddelbart efter at den målrettede indsats var afsluttet ved middagstid blev noteret yderligere otte cyklister i de efterfølgende timer for diverse færdselslovsovertrædelser.