EMNER

Cyklister bliver nedlagt på stribe

Masser af småuheld efter trafiksikring

FREDERIKSHAVN:Cyklister bumler imod chikanerne på Råholtvej. Morten Larsen, der bor lige ud for chikanerne fortæller, at han på en enkelt uge har været ude for at hjælpe to cyklister, som var væltet efter ved sammenstød med chikanerne. Chikanerne udgøres af to hævede flader på kørebanen med rød og hvide metalpæle. I det første tilfælde var den uheldige cyklist en ung mand på racercykel. Han stod og ømmede sig, da Morten Larsen kom ud til ham, og cyklen var meget beskadiget. I det andet tilfælde var cyklisten en ældre mand, der var belæsset med to bæreposer og en skoletaske. Han havde slået sig og humpede rundt på fortovet efter sit uheld. Begge uheld skete midt på eftermiddagen. Morten og hans kone Karina Larsen har ydet førstehjælp efter mange af den slags uheld, siden chikanerne blev anlagt for halvandet år siden. - Vi har nok oplevet 25-30 uheld med cyklister uden for vores vinduer, anslår Morten Larsen. De fleste cyklister rejser sig bare igen og forsvinder. En enkelt er blevet kørt bort i ambulance. Både Morten og Karina har gjort kommunen opmærksom på problemet. Flere gange. Uden det har ført til ændringer. Han mener, de uheldige cyklister afholder sig fra selv at klage til kommunen, fordi de er bange for erstatningskrav, hvis der er sket skade på chikanerne. - Cyklisterne kører direkte mod forhindringen. Og de kan komme slemt til skade, især hvis de rammer metalpælen, som øverst har en skarp kant, siger Morten Larsen. Kanten skulle være afskærmet med en plastichætte. Men den er væk fra metalpælene i begge sider. Medlem af kommunens færdselssikkerhedsudvalg, Ingrid Dissing, siger, at problemerne på Råholtvej bliver taget op på færdselssikkerhedsudvalgets møde 30. september. Hun regner med, at der på mødet bliver aftalt en besigtigelse. Selv har hun, på baggrund af tidligere henvendelser, kigget på forholdene flere gange. - Men da skete der selvfølgelig ingen uheld. Ingrid Dissing efterlyser reaktioner fra trafikanter. Hun har kun fået henvendelser fra familien Larsen. Politiets uheldsregistring fortæller kun om et enkelt uheld, og det foregik nogle meter fra chikanerne. Nemlig ude i krydset Råholtvej-Kalkværksvej-Finnsvej. Chikanerne er anlagt dels for at mindske trafikken på Råholtvej og dels for at reducere antallet af uheld i krydset. Morten Larsen mener ikke trafikken på Råholtvej er blevet mindre intens. - Der kører lige så mange biler som tidligere og de kører lige så stækrt. Og krydset er nærmest umuligt at komme igennem om morgenen - Den bedste løsning vil være at ensrette Råholtvej, siger han.