Trafikulykker

Cyklister kommer galt af sted i kryds

Du skal tænke på trafikken og ikke på ekskæresten

KØBENHAVN:- Hvad tænker du på, lyder det lidt provokerende kampagne-spørgsmål til cyklisterne, og svaret er i mange tilfælde: Du tænker på det forkerte i stedet for at tænke på trafikken, og det smitter meget uheldigt af på ulykkestallet. Det er Dansk Cyklist Forbund, som med støtte fra Trafikministeriet lancerer en stor landsdækkende kampagne fra 5. maj. Formålet er at få cyklisterne til at køre mere sikkert, og specielt i kryds. - 75 procent af cyklisternes uheld sker i kryds. Vi vil gøre opmærksom på, at cyklisten bevæger sig ind i et farefelt, og at de skal tænke på at være trafikanter i stedet for at tænke på ekskæresten, eller hvad de nu tænker på, siger direktør i cyklistforbundet, Jens E. Pedersen. - Dette er ikke så meget en unode-kampagne som en decideret sikkerhedskampagne, hvor vi vil skærpe cyklisternes opmærksomhed generelt og specielt i kryds. To tredjedele af ulykkerne mellem bilister og cyklister sker faktisk ved, at bilisterne overtræder færdselsreglerne, men det hjælper jo ikke den, det går ud over. Og når det eksempelvis drejer sig om uheld med venstresvingende cyklister, skyldes de fleste uheld cyklisterne, oplyser Jens E. Pedersen. Mange dræbte Baggrunden for "Hvad tænker du på"-kampagnen er ikke mindst, at antallet af dræbte cyklister ikke har udvist det fald, som er kommet andre trafikanter til gode. Fra 1991 til 2001 er antallet af årlige dræbte i trafikken faldet fra 606 til 431, mens antallet af dræbte cyklister kun er faldet fra 68 til 56. Den nye kampagne er især rettet mod unge, men Jens E. Pedersen gør samtidig opmærksom på, at halvdelen af de dræbte cyklister faktisk er over 65 år, og af dem er to tredjedele mænd. Opbakning Kampagnen får stor opbakning i Rådet for Større Færdselssikkerhed, der kalder initiativet "smaddergodt": - I betragtning af cyklisternes utrolige uvilje mod at overholde færdselsloven, er det faktisk fantastisk, at så få bliver dræbt, men det er også rigtigt, at tallet falder for lidt, siger direktøren i rådet, René la Cour Sell. - En ulykke sker altid ved et samspil af flere samtidige faktorer, og derfor er det helt rigtigt at prøve at skærpe cyklisternes opmærksomhed. Folketinget har vedtaget, at antallet af dræbte skal ned på 300 årligt i 2012. Med flere unge og flere ældre får vi svært ved at nå målet, så jeg hilser cyklistforbundets kampagne meget velkommen, siger René la Cour Sell.