EMNER

Cyklister ledt på rette sti

} ALSIDIGHED: Den kommunale projektkoordinator Eivind Hjulmand, hvis fornavn i øvrigt staves med to i'er og ikke hverken y eller j, som vi har gjort de seneste dage, lagde i går en ny funktion ind i sit i forvejen alsidige job: Han agerede trafik-vejviser ved den nye skole i Hadsund. Eivind Hjulmand var mødt tidligt og viste cyklisterne ind på den sti, der er beregnet til dem, og altså væk fra den, der er beregnet til fodgængere. Hjulmands primære kommunale funktion er at koordinere virkeliggørelsen af Vision Hadsund Skole, altså opførelsen af den nye Hadsund Skole og ombygningen af den gamle. } I TOLVTE TIME: Selvom eleverne og lærerne for længst har taget deres nye skole i brug, er den endnu ikke officielt blevet indviet. Hvornår den officielle indvielse finder sted, vides ikke, for kommunens skoleforvaltning har endnu ikke fundet den rette person til at klippe snoren. } TIMEBETALING: Virksomhederne i Hadsund Kommune slipper samlet set billigere for at få foretaget miljøtilsyn. Hidtil har virksomhederne betalt en fast årlig afgift, men fremover skal de betale efter den tid, tilsynsbesøget varer, har Miljøministeriet bestemt. Ændringen vil, vurderes det fra kommunalt hold, betyde færre indtægter for kommunen, idet "kun en begrænset del af miljøarbejdet fremover kan faktureres", blandt andet kan kommunen ikke fakturere kørselstid til og fra virksomhederne, der også omfatter landbrug. Hidtil har virksomhederne omtrent delt udgifterne med skatteborgerne, men sidstnævntes andel stiger altså som følge af ændringen. } HJØRNE: I 26 år har grunden på hjørnet af Kystvejen og Nr. Hurupvej i Øster Hurup været udlagt til parkeringsplads, men planerne er aldrig blevet realiseret, så nu har det kommunale teknik og miljøudvalg givet ejeren lov til at bygge et hus på grunden. Der skal i forbindelse med det konkrete byggeprojekt tages hensyn til oversigtsforholdene, da der er tale om en hjørnegrund. } EN TYV I KØKKENET: Politiet har fået en anmeldelse fra en sommerhusejer, der på et tidspunkt efter lørdag aften har fået stjålet fire gryder fra sit sommerhus på Stenkisten i Øster Hurup. Gryderne var af mærket Eva Trio.