Cyklister trampede i pedalerne på Løgstør skole

LØGSTØR:Løgstør Skole har i samarbejde med Løgstør Politi afholdt lokal cyklistprøve for skolens 6. klasser. Efter intensiv undervisning i færdselsreglerne for cyklister var tirsdag dagen for den lokale cyklistprøve. Cyklistprøven bestod af to dele. En teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiske prøve var en prøve med mange forskellige billeder og tilhørende spørgsmål. Inden den praktiske prøve var der kontrol af cyklerne. Den praktiske prøve var på en 3-4 km lang rute rundt i byen. På ruten var der kontrollanter (klassernes lærere), som noterede evt. fejl. Efter de to prøver kunne Bent A. Jensen og Ole Christensen fra Løgstør Politi meddele de tre klassevindere. Klassevinder blev Emil Schriver, Michala Larsen og Cecilie Mortensen. De tre klassevindere skal deltage i kredsfinale den 14. juni i Nibe.