Overenskomster

Cyklisterne er utålmodige

Aalborg glemmer sine bæredygtige planer, mener Dansk Cyklist Forbund.

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Engang skulle man måske forsøge sig med en liggecykel, overvejer Thomas Kastrup, selv ivrig cyklist på almindelig opretstående.

Mange pæne ord, men for lidt handling, mener Dansk Cyklist Forbund i Aalborg om kommunens ageren i forhold til cyklisterne. Det var grunden til, at rådmanden for sundhed og bæredygtig udvikling, Thomas Kastrup-Larsen (S) fredag var inviteret på cykeltur rundt i byen. Aktuelt mødte cyklistforbundet med forholdsvis let gennemførlige ideer, som en åbning af Aalborgs gågader, når forretningerne er lukket. Sådan har man gjort det i Odense, og det har gjort det mere trygt for alle at færdes ude om aftenen. Der skal være lejlighed til at leje pendlercykler på busterminalen (som man engang havde det på den gamle rutebilstation) for 100 kr. om måneden for dem, der har bus- eller togkort. Desuden bør der være mulighed for at få cyklen med i bussen efter myldretid. Cyklistforbundet mener, at både virksomheder og organisationer bør inddrages i udviklingen af bedre forhold for cyklisterne og den kollektive trafik. Politikerne klarer det ikke alene. Bæredygtig trafikby Cyklisterne ønsker, at Aalborg skal blive en bæredygtig trafikby. Forbundet blev af rådmanden opfordret til at nedfælde alle forslag og sende dem til ham. - Jeg synes det er svært at se de konkrete handlinger, sagde Michael Nielsen med henvisning til målsætningerne, der er formuleret i Aalborg Charter helt tilbage i 1994. Kommunen har bl.a. skrevet under på, at den vil begrænse bilismen og fremme cyklingen. Thomas Kastrup-Larsen erkendte, at ting måske ikke var blevet som ønsket på grund af stramme budgetter, men at der dog sker noget hen ad vejen. Han fremhævede cykelmotorvejen mellem Aalborg centrum og universitet, som fungerer rigtig godt visse steder, og ny cykelsti på Annebergvej til at skabe sikrere forhold til skolebørn til både Vesterkær Skole og Klostermarksskolen. - Det er flot at sætte bæredygtighed højt på dagsordenen og endda at etablere en forvaltning, men hvad hjælper det, når forureningen og trafikken bare stiger og stiger. Penge til bilismen - Ser man på budgetterne, er der mange nuller, når der bevilges penge til bilisterne, sagde Michael Nielsen med adresse til de 3 mia. kr., som en tredje vestlig limfjordsforbindelse vil koste og 300 mio. kr. at forbedre trafikforholdene omkring City Syd. Thomas Kastrup korrigerede straks, at de 3 mia. kr. til limfjordsforbindelsen i givet fald ville blive statskroner, og at staten næppe investerer i cykelstier i Aalborg. Der var nok at snakke om på turen. Fra J.F. Kennedys Plads tæt på både busterminal og banegård og anledning til at drøfte kollektiv trafik, gik den videre til daginstitutionen Kærgården i Kærby. Her blev det til en snak om, hvordan man får børn til at cykle tidligst muligt og helst allerede i børnehavealderen. KMD på Aalborg Havn var den store arbejdsplads og lejlighed til en drøftelse af mulighederne for bæredygtig pendling.