EMNER

Cyklistforbundet på pengejagt

Den nuværende regering er ikke så venligt stemt overfor cyklisterne

NORDJYLLAND:Også cyklisterne kan mærke, at det ikke længere er socialdemokraterne, der sidder på regeringsstolene. Tidligere fik Dansk Cyklist Forbund statslige puljepenge til driften, men den pengestrøm er standset. I stedet må cyklistforbundet ud og skaffe penge fra private sponsorer til sine arrangementer. Og det gør man så. - Der er mange af vores kernemedlemmer, der er lidt kede af, at vi gør det. De føler, at vi på en måde sælger os selv. Men vi føler at sagen er for vigtig til, at vi kan sige nej, siger landsformand Claus Hansen, fra Nykøbing Sjælland. Derfor kan man f.eks. se, at det store 100-års jubilæumsarrangement, på søndag er sponseret af Coca Cola, der bl.a. har sat 100 Coca Cola-cykler på spil i en konkurrence for deltagerne. Til efteråret kører cyklistforbundet en stor kampagne, der skal få flere børn til at cykle, og her er sponsorerne Foreningen Østifterne & Nykredit samt Danisco. Og når der senere på året er "Vi cykler på arbejde" så sker det i samarbejde med Medicinalvirksomheden HEXAL A/S. Medlemsmæssigt er det også gået tilbage for Dansk Cyklist Forbund. I dag er der omkring 22.000 medlemmer - midt i 80'erne, da man var på toppen, var der omkring 34.000 medlemmer. - Der er ikke så mange, der råber bilerne ud af byen. Faktisk er de fleste af os også bilister, siger Claus Hansen. - Og så er der mange, der har en opfattelse af, at vi er en statslig institution, og derfor melder de sig ikke ind. Hvis Claus Hansen skal pege på en af sejrene, som cyklistforbundet har opnået gennem tiderne, så er det ordningen med, at cyklister herhjemme kan få deres cykler med på togrejsen. Det er en ordning andre cyklistforbund rundt om i Europa misunder os. Af nuværende ting, som man arbejder med, nævner han kampen for at stoppe lastbilernes trafikdrab på cyklister ved højresving. Han nævner også arbejdet med at få flere børn til at tage cyklen. - Og så vil vi også gerne have indført en eller anden form for certificering, så man kun kan købe gode og sikre cykler herhjemme. Men ellers er Dansk Cyklist Forbund en meget decentral organisation. Meget af det arbejde der laves, bliver lavet af de lokale afdelinger. For det er dem der ved hvor skoen trykker lokalt.