DA: Ældre misbruger dagpengesystemet

Ifølge en analyse, som DA har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, står 67 procent af de ledige mellem 60 og 66 år reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, selv om de modtager dagpenge.

Det er stærkt kritisabelt, mener chefkonsulent i DA, Erik Simonsen, der giver a-kasserne skylden. Det er nemlig dem, der har ansvaret for at kontrollere, om de ældre ledige står til rådighed. - Analysen bekræfter, at mange ældre helt bevidst lader sig pensionere på dagpenge, inden de går på efterløn eller pension. Det tyder på, at der finder et omfattende misbrug af dagpengesystemet sted, siger Erik Simonsen. DA's analyse er baseret på tal fra Danmarks Statistiks såkaldte Arbejdskraftundersøgelse, der via interview måler, om ledige reelt står til rådighed for job. Over 50 procent af de 60-66-årige opgiver, at de ikke ønsker et arbejde, og yderligere 14 procent svarer, at de ikke søger aktivt efter ét job. Til sammenligning er det under 10 procent af 15-49-årige, der svarer, at de ikke ønsker et arbejde, mens 11 procent ikke søger aktivt. Den tilsyneladende manglende motivation til at tage et arbejde er en vigtig forklaring på den høje ledighed blandt ældre, mener Dansk Arbejdsgiverforening. - Den store gruppe ældre, der enten ikke ønsker at arbejde eller ikke søger aktivt, vidner om, hvor svært det er at nedbringe ældres ledighed, siger Erik Simonsen. Formanden for A-kassernes Samvirke, Morten Kaspersen, mener ikke, at DA har noget at have kritikken i. - Jeg ved ikke, hvordan DA er kommet frem til den konklusion. Arbejdsdirektoratet fører jo kontrol med a-kassernes håndhævelse af rådighedsreglerne, og de har ikke noget at udsætte på vores arbejde. Tværtimod viser direktoratets opgørelse, at a-kasserne laver meget få fejl på det område, siger Morten Kaspersen til Ritzau. Han afviser, at manglende tilskyndelse fra a-kasserne, skulle være årsag til, at det er så svært at få ældre ledige i job. - Motivationen til at arbejde fejler ikke noget hos de ældre. Hvis DA kan stille med nogle job, så skal vi nok stille med nogle ældre ledige. Den høje ledighed skyldes først og fremmest, at arbejdsgiverne ikke vil ansætte dem. Sagen er jo faktisk, at mange ældre føler sig tvunget på efterløn og tidlig pension, fordi det er så godt som umuligt for dem at få et job. Vi hører sågar fra folk, der direkte er blevet opfordret af arbejdsgiverne til at trække sig tilbage for at give plads til yngre kræfter, siger Morten Kaspersen. /ritzau/