DA: folkeskolen svigter to-sprogede elever

Ny undersøgelse om tosprogede i gymnasierne sætter fokus på fortidens synder, mener Dansk Arbejdsgiverforening

Ny undersøgelse om tosprogede i gymnasierne sætter fokus på fortidens synder, mener Dansk Arbejdsgiverforening. Foto: Scanpix

Ny undersøgelse om tosprogede i gymnasierne sætter fokus på fortidens synder, mener Dansk Arbejdsgiverforening. Foto: Scanpix

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) offentliggør tirdsag en undersøgelse om tosprogede elever i gymnasierne. Undersøgelsen viser, at der er stor variation i, hvordan de tosprogede elever klarer sig i gymnasiet, og at der er problemer med at beherske et mundtligt og skriftligt dansk på det niveau, der forventes på en gymnasial uddannelse. Undersøgselsen viser bl.a.: at tosprogede

  • får dårligere eksamenskarakterer
  • klarer sig dårligere i dansk i årskarakter (både skriftlig og mundtlig) samt i historie/samfundsfag, matematik og engelsk I Dansk Arbejdsgiverforening mener, konsulent Berit Kjær Petersen, at rapporten vidner om fortidens synder. - Tosprogede har problemer med at få en uddannelse pga. dårlige karakterer i folkeskolen. Vi har set det på erhvervsuddannelserne og nu altså også i gymnasierne. Det er derfor også vigtigt, at der gøres en indsats her, som rapporten lægger op til. Men fundamentet er lagt i folkeskolen. Det er hér der skal sættes ind, hvis vi i fremtiden skal undgå, at endnu flere unge ikke får basale kompetencer i dansk, matematik og engelsk til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, siger Berit Kjær Petersen.

  • Læs rapporten fra EVA her