Bryggerier

Da Hjørring blev ølby

Hjørrings hæderkronede gamle bryggeri, Bryggeriet Vendia, kunne have fejret 125 års jubilæum i disse dage.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Vendias kobberkedler fra 1934 eksisterer endnu. Den ene er stadig i Hjørring, mens den anden står i det lille bryghus i Løkken.

Bryggeriets stiftende generalforsamling blev holdt 22. maj 1883. Historien tog faktisk sin spæde begyndelse allerede i efteråret 1882, da en kreds af betydningsfulde mænd i Hjørring blev enige med sig selv og hinanden om, at med fordel kunne fremstille sit eget øl. Planen om oprettelse af et bayersk- og hvidtølsbryggeri i Hjørring, mødtes fra flere sider stærk modstand. Men med overvældende energi og ekspertise stillede brænderiejer Thomas P. Olesen sig i spidsen for foretagendet, som skulle kunne producere 3000 tdr. bayersk øl og 2000 tdr. hvidtøl om året. Han blev senere bryggeriets første formand i bestyrelsen, en post han bestred i 36 år. Optimistiske idémænd Optimismen var stor: Da aktierne blev udbudt, lokkede bagmændene med et udbytte på mindst 10 procent - måske endda 15. Virkeligheden blev en anden. For at spare personale tog bestyrelsens medlemmer i den spæde start selv mod ordrer. Når bestyrelsen havde fastsat overskud for det følgende år, skrev de straks under på en veksel på beløbet, og gik i diskontobanken med den. Så lidt kapital havde bryggeriet at arbejde med. Opførelsen af det nye bryggeri ved landevejen mellem Hjørring og Frederikshavn blev påbegyndt i juli 1883, og det første Vendia-øl kom i handelen 2. marts 1884. Allerede i sommeren 1884 var Vendia leveringsdygtig i hvidtøl, dobbeltøl, maltøl og bayersk lagerøl, og sortimentet blev løbende udvidet. Danmarks første pilsner Sammen med Bryggeriet Slotsmøllen i Kolding, var Vendia først med den jyske pilsner i1894, otte år før brygger I.C. Jacobsen på Carlsberg lancerede sit første pilsnerøl. I 1903 begyndte bryggeriet også at tilvirke mineralvande. Gennem 1930’erne gennemgik bryggeriet store udvidelser og moderniseringer. Vendia var på flere områder foregangsmand, men blev ikke det lukrative foretagende som idémændene bag bryggeriet selv troede på i 1883. Frem til 1933 gav aktierne dog et gennemsnitligt udbytte på syv procent. Vendelboernes øl Bryggeriet var altid meget lokalpatriotisk og markedsførte sig med slogans som "Vendia bryg af Vendsyssel byg" og "Nordenfjords - Vendia til bords". Det var dog ikke alle som var lige begejstret for Vendia-øllet. Et slogan imod Vendia var: "Tyndere end vand - er kun øl fra Vendia". Men trods modstand var bryggeriet en solid forretning i mange år. I starten af 1960'erne stod det imidlertid klart for Vendias ledelse, at betydelige investeringer ville være nødvendige, hvis bryggeriet ville opretholde et tidssvarende produktionsapparat. Fusioner Med bryggeriets forholdsvis beskedne ressourcer, ville det være vanskeligt at mobilisere den fornødne kapital, så da Ceres-bryggeriet i Århus kom med et købstilbud, slog Vendias ledelse til. Overdragelsen fandt sted 1. oktober 1964 og bryggeriets officielle navn var nu Ceres Bryggerierne Hjørring A/S Ved udgangen af 1965 forsvandt Vendias egne mærkevarer og bryggeriet blev gennemrationaliseret, med en lang række kostbare moderniseringer og blev en prima fungerende virksomhed. 1. oktober 1977 blev Ceres indlemmet i Jyske Bryggerier A/S, hvilket i første omgang førte til udvidelser i Hjørring. Bryggeriet kunne i 1983 producere hvad der svarer til ca. 15 mio. flasker om året - otte mio. vand og syv mio. øl. På det tidspunkt var der ansat 35 medarbejdere. Det var i øvrigt det samme antal medarbejdere, som var ansat på bryggeriet i 1945. I 1989 valgte Ceres Bryggerierne imidlertid at samle produktionen i Århus, dermed lukkede det mere end 100 år gamle bryggeri i Hjørring.