Lokalpolitik

DA og LO: Kommuner duer ikke til jobformidling

København, torsdag /ritzau/ LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) advarer mod at overlade ansvaret for den fremtidige jobindsats til kommunerne. De er for dårlige til at få ledige i job, de ved for lidt om arbejdsmarkedets behov, og endelig blokerer kommunernes snævre økonomiske interesser for en effektiv indsats, mener arbejdsmarkedets parter. Regeringen har lagt op til at samle alle ledige i ét og samme system, så de får samme behandling, uanset om de er på dagpenge eller kontanthjælp. Både DA og LO støtter forslaget om et enstrenget system, men advarer samtidig mod, at ansvaret kommer til at ligge i kommunerne. - Det vil være en historisk fejltagelse at overlade det overordnede ansvar til kommunerne. De er ganske enkelt ikke de rigtige til at løse opgaven. Kommunernes adfærd er i højere grad styret af hensynet til deres egen økonomi end det overordnede hensyn til arbejdsmarkedet. Det giver risiko for nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, og vi har allerede set flere uheldige eksempler på regulær kassetænkning i kommunerne, siger chefkonsulent Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Han henviser blandt andet til en sag fra Hobro, hvor beskæftigelsesministeren for nylig måtte skride ind og stoppe et aktiveringsprojekt, hvor Hobro kommune havde ansat en gruppe langtidsledige kontanthjælpsmodtagere på en etårig kontrakt mod, at de meldte sig i a-kasse. Formålet var at give de ledige mulighed for at optjene ret til dagpenge og derved lette kommunen for udgifterne til kontanthjælp. Også LO's formand Hans Jensen frygter for konsekvenserne, hvis kommunerne i fremtiden får mere indflydelse på indsatsen overfor de ledige. Kommunalpolitik og jobformidling hænger dårligt sammen, mener Hans Jensen. - Der er flere stemmer i at bygge skoler end i at hjælpe de arbejdsløse, fastslog LO-formanden, så sent som onsdag på LO's beskæftigelsespolitiske landskonference i Helsingør. LO opfordrer regeringen til at fjerne ansvaret for kontanthjælpsmodtagerne fra kommunerne og lægge indsatsen for at få dem tilbage i job over i større regionale enheder under statslig kontrol. I DA påpeger man, at det vil være helt umuligt at sikre en samlet koordineret indsats for de ledige, hvis man får 100 eller 150 kommunale enheder, der arbejder uafhængigt af hinanden, og gør tingene på hver deres måde. - Selv med de 14 regionale AF-enheder, vi har i dag, kan det til tider være vanskeligt at koordinere indsatsen. Det sidste, vi har brug for, er flere. Vores overordnede synspunkt er, at Danmark skal betragtes som et arbejdsmarked, større er de geografiske afstande ikke. Og hvis vi skal sikre mobiliteten og undgå flaskehalse, er det nødvendigt med central koordineret indsats forankret i statsligt regi. Vi skal for alt i verden forhindre, at folk bliver fastholdt i ledighed, fordi vi ikke er gode nok til at matche mennesker med ledige job og virksomheder, der mangler arbejdskraft, siger Erik Simonsen. DA har ikke lagt sig fast på, om det nuværende AF-system skal bevares som rygraden i den fremtidige arbejdsmarkedsindsats, og Erik Simonsen understreger, at kommunerne stadig væk skal have mulighed for at spille en aktiv rolle i jobformidlingen, hvis de ønsker det. - Fordi vi får en statslig forankring kan de kommuner, der er gode til at få folk i job, jo sagtens komme til at spille en rolle på lige fod med andre aktører som AF, a-kasserne og private jobformidlere. Det vil kun være naturligt, siger Erik Simonsen. LO og DA vil nu inden længe sætte sig sammen for at forsøge at lave et fælles bud på, hvordan et enstrenget arbejdsmarkedssystem skal se ud. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har ikke lagt sig fast på den fremtidige opgavefordeling, men afventer anbefalingerne fra strukturkommissionen, der forventes at komme omkring før jul. Ministeren er dog indstillet på at samle det bedste fra AF-systemet og kommunerne i det nye enstrengede system. - Der er ting, som AF er langt bedre til end kommunerne, for eksempel til at skabe overblik over det samlede behov for arbejdskraft. Omvendt er kommunerne bedre til at lave en samlet og sammenhængende indsats over for den ledige, som også tager højde for eventuelle personlige problemer. Det er med andre ord ikke et spørgsmål om enten eller. Det er et både og, siger Claus Hjort Frederiksen. /ritzau/