EMNER

Dåben er forudsætning for IM's arbejde

FJERRITSLEV:Dåben var temaet for sognepræst Niels Jørgen Langdahls indledning til årsmødet i Fjerritslev Indre Mission. Han fastslog, at dåben er et væsentligt grundlag for kirkens og IM's arbejde. Også for det kirkelige børnearbejde, dåbsoplæringen, som IM tager medansvar for. I formandsberetningen ved generalforsamlingen omtalte Flemming Jakobsen den netop overståede renovering af missionshusets forgang, som er udført med håndværkere og stor frivillig indsats. - Forgangen er første etape i en tiltrængt renovering af det snart 75-årige missionshus. Flemming Jakobsen opfordrede IM-samfundet til at hjælpe med økonomien til fortsat renovering. Ligeledes til det egentlige arbejde med at give byens befolkning mulighed for at deltage i det kristne fællesskab. Til dette formål er der udarbejdet en ny hvervefolder. Mange aktiviteter Missionshuset bliver flittigt brugt året igennem. Marianne Ladegaard fra IMU fortalte, at de unge holder "kollektiv uge" to gange årligt for at styrke fællesskabet. - På det seneste har vi fået en ny udfordring, idet en engelsktalende bibelstudiegruppe fra asylcenteret i Tranum er begyndt at deltage i de ugentlige ungdomsmøder, fortalte Marianne Ladegaard. Ingeborg Jakobsen oplyste, at børneklubben er begyndt at samle brugte frimærker for på den måde at lade børnene tage praktisk del i at skaffe penge til mission. Fra juniorklubben appellerede Ejgil Bodilsen til at komme med idéer til en udvikling af arbejdet for de 9-12-årige, idet der i øjeblikket kun deltager en lille flok. Søren Sørensen gennemgik samfundets årsregnskab, som balancerer med 204.000 kr. De faste bidragydere har i 2004 givet knap 25.000 kr. til driften. Børne- og ungdomsarbejdet, der er organiseret i selvstændige foreninger, betaler husleje til samfundet. Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Flemming Jakobsen, Søren Grøn og Ejgil Bodilsen og til suppleanterne Joan Larsen og Erik Mejdahl. Ligeledes til revisorerne Henning Vestergaard og Edvind Kristensen. Bestyrelsen består i øvrigt af Frederik Christensen og Orla Klitgaard.