Redningsvæsen

Dårlig idé

AMBULANCE-UDBUD:Når jeg har foreslået, at det offentlige skulle overtage ambulancekørslen, er det ikke udtryk for kritik af det arbejde, de ansatte i Falck udfører. Der er tale om dygtige mennesker, der udfører et godt arbejde. Det, jeg har reageret på, er, at Falck i årevis reelt har haft monopol på ambulancekørsel i Danmark og derfor haft en meget stærk forhandlingsposition over for amterne, når prisen og andre betingelser skulle fastlægges. Det udbud, der netop er blevet gennemført, har understreget, at Falck har et sådant monopol. Da Falck er en privat virksomhed, der skal tjene penge til sine ejere, er det helt naturligt, at Falck bruger denne situation til at sikre sig en høj betaling. Dette understreges af, at de kontroltilbud, som regionerne har givet, har ligget på et lavere niveau end Falcks tilbud og at Falcks tilbud tilsyneladende har været tilpasset konkurrencesituationen i de enkelte regioner. Udbud af ambulancekørsel er helt oplagt ikke nogen god idé. Det har det netop overståede farceagtige forløb understreget. Derfor foreslår jeg, at det offentlige overtager ambulancekørslen. Det ligger også i logisk forlængelse af, at behandlingen fremover i praksis ofte kommer til at starte i ambulancen. I den situation er det helt nødvendigt, at regionerne tilbyder så gode løn og arbejdsforhold, at man kan tiltrække de reddere, der i dag arbejder for Falck.