EMNER

Dårlig ide med et forbud

I disse dage arbejder statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) på at skrive det regeringsgrundlag, der skal danne basis for de næste fire års regering. Den vil fortsat bestå af Venstre og de Konservative med Dansk Folkeparti som fast støtteparti.

Dansk Folkeparti har naturligt nok krævet stor indflydelse på formuleringerne, hvad partiet kan gøre, fordi V og K lige akkurat ikke kan mønstre et flertal sammen med de Radikale. Det ville ellers have givet regeringen bedre muligheder for at undgå de krav fra det populistiske overdrev, som Dansk Folkeparti desværre stadig disker op med. Arven fra Fremskridspartiet lever endnu. Senest har partiet krævet et forbud mod modersmålsundervisning i de danske kommuneskoler. For små tre år siden vedtog VK og DF at ophæve kommunernes forpligtelse til at tilbyde denne undervisning, men nu vil Pia Kjærsgaard og co. altså have den helt forbudt. Forslaget er dårligt - for nu ikke at bruge stærkere ord. For det første understreger det en disrespekt for det kommunale selvstyre, som er blevet stadig mere udbredt. Regeringen og andre folketingspartier vil helt ned i detaljen styre kommunerne - ofte med krav og løfter, der ikke er fulgt op af de nødvendige penge. Det må naturligvis være op til den enkelte kommune at vurdere, om modersmålsundervisning er en god ide. Århus, som er den jyske kommune med langt flest udlændinge, har allerede meldt ud, at man gerne vil fortsætte. For det andet mener en lang række sprogfolk, at børn, der er velformulerede på deres modersmål, også bliver det på andre sprog. Det er heldigvis sådan, at sprog styrker hinanden - og det er naturligvis en ressource for samfundet, at så mange som muligt behersker så mange sprog som muligt. For det tredje kan det da undre, at Dansk Folkeparti vil forbyde modersmålsundervisning, når partiet rask væk stiller krav om at udvise hele familier, bare et enkelt medlem har begået kriminalitet. I givet fald får de i den grad brug for deres modersmål. I bund og grund ligner forslaget slet skjult uvilje mod alle, der ikke lige er kristne og stammer fra det nordvestlige Europa.