Dårlig løsning for Danmark

Nordjyske politikere og Aalborg Universitet har nu igen fremlagt ønske om at etablere en lægeskole ved Aalborg Universitet. Som formand for Dansk medicinsk Selskab (MH) og medlem af Danmarks Forskningspolitiske Råd (LH) vil vi gerne komme med et indspil, som vi håber man vil tænke over og dernæst agere efter.

Som begrundelse for ønsket om en lægeskole i Aalborg fremføres, at dette tiltag vil kunne afhjælpe den øjeblikkelige speciallægemangel i Nordjylland. Det er allerede politisk vedtaget at øge uddannelseskapaciteten med 200 lægestuderende pr. år – denne opgave er løst; men det hjælper ikke umiddelbart på manglen på speciallæger. Det tager minimum 6 år at uddanne en læge og den efterfølgende specialuddannelse tager ca. 10 år, så effekten af nuværende kapacitetsudvidelse kan først ses om 15-20 år. At løse speciallægemanglen her og nu ved at uddanne flere læger er derfor ikke en løsning på problemet. I den sammenhæng er det tankevækkende, at vi har to en halv gange så mange speciallæger pr. 1000 indbyggere, som man har i Finland – hvor man ikke klager over speciallægemangel! Vi har i Danmark et strukturelt problem med manglende speciallægedækning især i Nord-, Vest og Syddanmark, og generelt i hele landet. Løsningen er at øge speciallægernes arbejdstid til Europæisk normaltid – og betale for det. Etablering af et sundhedsvidenskabeligt fakultet i Region Nord vil blot bidrage til, at man udvander ekspertisen i Vestdanmark ved at splitte forskning og undervisning op på tre i stedet for to Vestdanske universiteter. Det gode frugtbare samarbejde, som i dag udspilles mellem de to dele af Århus Universitetshospital (Aalborg og Århus), splittes op til skade for begge sektorer. Forslaget om at oprette en lægeskole i Aalborg blev skrinlagt for ca. fire år siden efter at være bedømt af såvel Dansk Medicinsk Selskab, Lægeforeningen (inkl. de tre søjler), FADL, Sundhedsstyrelsen, tre sundhedsvidenskabelige fakulteter og det lægefaglige kollegium ved Århus Universitetshospitals sektion i Aalborg. Der er således intet nyt, som taler for at genoptage denne sag. For nylig har endda forskningschefen ved Aalborg Sygehus Hans Gregersen udtalt sig stærkt imod projektet ved et læserbrev i "Dagens Medicin" (nr. 13/09). Der er således ingen faglig opbakning for etablering af en lægeskole i Aalborg. Tværtimod er risikoen for atomisering af forskningskompetence i Vestdanmark nærliggende og man vil således kun forværre tingenes tilstand. Dansk sundhedsvidenskabelig forskning står stærkt, men denne styrkeposition vil forringes hvis vi ”smører tyndt ud”. Der er ingen internationale faglige argumenter, der giver grundlag for at splitte den nuværende meget fornemme Aarhus Universitets lægeuddannelse ved Århus og Aalborg. En stor god og internationalt anerkendt uddannelses og forskningsinstitution vil blive til to stykker, der tilsammen bliver mindre og dårligere end det vi har nu. Hvem er så fortaler for en Aalborg lægeskole? Det ser kun ud til at være lokalpolitikere i Region Nordjylland og dele af Aalborg Universitet. Med den tilbagevendende polemik om en lægeskole i Aalborg gør man samarbejdet i Århus Universitetshospital en bjørnetjeneste, fordi Aalborg dermed taler med to tunger. Et samarbejde kræver to partnere, hvis den ene ikke deltager helhjertet, ødelægges samarbejdet. I en globaliseret verden skal uddannelser være forskningsbaserede for at give ordentlig uddannelse af kandidater til morgendagens samfund. Aalborg har ikke selv og alene kompetencerne til at give en lægeuddannelse på forskningsbaseret grundlag. Desuden vil der være betydelige problemer med overhovedet at skaffe den nødvendige forsknings-og undervisningsmæssige ekspertise. Derfor er det at gøre regionen og den eksisterende lægeuddannelse en bjørnetjeneste.