EMNER

Dårlig løsning i 20 år

FISKETRAPPE:Så er 20 år gået med en dårlig løsning for fiskene, fiskerne og betragterne. Med amtets rapport "Fiskepassagen ved Sæby Vandmølle - status" er det bekræftet, hvad Danmarks Naturfredningsforening og lystfiskerforeningen sagde: Fisketrappen ville ikke fungere efter hensigten. Det kom den heller ikke til at gøre. Resultatet er beskadigede fisk, fisk, der opgiver at komme videre og mislykkede gydningsforsøg i åen nedenfor møllen. Men nu er chancen der for at lave noget rigtigt og flot. Hvorfor ikke reetablere det gamle møllehjul fra 1920? Selvfølgelig skal der laves en fisketrappe, hvor alle fisk kan passere både op og ned. Dette anlæg ville blive en af de store turistattraktioner i kommunen.