Lokalpolitik

Dårlig lokal snerydning

Desværre er det ikke kun i Aars by snerydningen er meget mangelfuld, skriver Jens Bräuner.

Desværre er det ikke kun i Aars by snerydningen er meget mangelfuld, skriver Jens Bräuner.

DÅRLIGT FØRE: Solvej Jensen klager i NORDJYSKE over den kommunale snerydning i Aars - ingen tvivl om at hun har ret. På Kong Haralds Vej blev der foretaget en nødtørftig snerydning og da var sneen for længst var kørt fast. Indtil da har vi kun set en bil der strøede lidt salt - ikke sjovt for postbude, avisudbringere og skraldemænd, der er tvunget til at bruge vejen da mange fortove også hvor de findes ikke er ryddet. Mærkeligt, at mange ikke kan indse, at den motion man kan få ved at rydde sne er lige så effektiv, som besøg på et motionscenter - og så hjælper man jo samtidig dem der i en eller anden anledning skal frem. Desværre er det ikke kun i Aars by snerydningen er meget mangelfuld. Vi skulle hjem fra julebesøg i København den 25. december (1.juledag) ingen sne problemer på Sjælland, og færgen fra Odden til Århus var også OK. Det nordlige Jylland var dog en ubehagelig oplevelse. Vi bruger normalt at køre fra E45 ved Hobro Nord, rute 29 over Nørager, på grund af sneen valgte vi at fortsætte til Haverslev og køre ad rute 535 (Roldvej). Rute 535 var efter forholdene flot ryddet af Rebild Kommune frem til A13. Vi forventede så at vejen fra A13 og til Aars var endnu bedre ryddet, men HJÆLP - da vi kom ind i Vesthimmerlands Kommune kl. ca. 18.45 var der overhovedet ikke tegn på, at der var sket rydning. Kørselen måtte ske i dybe snespor hele vejen frem til Aggersundvej (Rute 29) i Aars, som vi så kunne konstatere var ryddet pænt efter forholdene. Det var sandsynligvis rute 29, vi skulle have valgt i stedet for Roldvej, hvor Vesthimmerlands Kommune jo er ansvarlig for snerydningen indenfor kommunegrænsen. Som bekendt var der mange i den gamle Aars Kommune der var meget nervøse for vedligeholdelsen af rute 535, som ved kommunalreformen overgik fra amtet til kommunerne. Frygten gik primært på om Rebild Kommune havde større interesse i, at holde vejen fra Haverslev og frem til A13 farbar, da vejen jo fra E45 og vestpå alene kan betragtes, som ”hovedvejen til Aars”. Rebild Kommune skal roses for rydningen den 25. december medens Vesthimmerlands Kommune burde tilbagebetale en del af mine skattekroner, som ikke, som jeg forventede er brugt til snerydning af den sandsynligvis mest trafikerede vej i hele kommunen - i det omfang jeg mener vi burde forvente. Måske vejen fra Vindblæs til Skarpsalling var højere prioriteret? Nu er der jo kommet ny kommunalbestyrelse og heldigvis også ny formand for Teknisk Forvaltning. Jeg håber den nye formand for Teknisk Udvalg prioriterer vedligeholdelse af hovedindfaldsvejene til Aars lidt anderledes end den tidligere formand tilsyneladende har gjort?