Dårlig økonomi tømmer skovens naturværdier

De gamle løvtræer fældes og erstattes af billige nåletræsbevoksninger

NORDJYLLAND:De historisk lave priser på træ gennem de seneste år vil kunne ses i skovene mange år frem. Den dårlige økonomi i de private skove, der omfatter knap tre fjerdedele af alle danske skove, får stadig flere skovejere til at fælde de gamle løvtræer og erstatte dem med billige nåletræsbeplantninger. - Ud fra et økonomisk synspunkt er prisen på træ kommet så langt ned, at der ville være mere fornuftigt at lade være med at fælde i nogle år, indtil træpriserne har rettet sig. Men de fleste skovejere kan jo ikke undvære indtægter fra skoven til at betale lønninger og især til at kunne betale jordskatterne, der rammer skovbruget meget hårdt. Der er jo ingen andre erhverv, som år efter år har negativ indtjening, der samtidig betaler så høje skatter. Skovejeren er derfor nødt til at skaffe indtægter og resultatet er, at skovbrugets dårlige økonomi rammer naturen både nu og i fremtiden, siger Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening. Sammen med Skovforeningens formand, Lars Wilhjelm, slår han i et fælles indlæg på lederpladsen i foreningens blad Skoven alarm over den stadig mere negative udvikling i de private skove. - Det mest ulykkelige ved den dårlige økonomi er det private skovbrug og samfundets fælles interesse i en bæredygtig skovdrift. Krisens umiddelbare konsekvenser er at de mest værdifulde træer - både økonomisk og ud fra et natursynspunkt, nemlig de gamle løvtræer fældes i uholdbart tempo.Tyndinger udskydes for længe og nye beplantninger sker billigst muligt og det vil som regel sige med unge nåletræer i stedet for løvtræer, siger Jan Søndergaard. Derudover forsvinder arbejdskraft og dermed viden ud af skovbruget i disse år, da mandskabet er skåret ned til et minimum. Dermed udhules skovbrugets muligheder for naturvenlig skovdrift i fremtiden. Hvis skoven fortsætter med at være en økonomisk klods om ejerens ben, har skovejeren hverken viden, tid eller økonomi til at tage hensyn til skovens naturværdier, som eksempelvis at bevare vandhuller eller gamle træer. At skovene er fredskove er på ingen måde en garanti for at bevare naturværdierne i skoven. At en skov er fredskov betyder blot, at der skal plantes ny skov, når den gamle skov fældes. I praksis kan de gamle ege-og bøgebevoksninger derfor erstattes af nyplantede sitkagranner, som er blottet for naturværdier. - Både højre og venstre side i Folketinget har nu meldt ud, at samfundet må kompensere for de forsvundne indtægter i statsskovbruget - men hvad med de private skove. Her er situationen absurd ved at samfundet trækker penge ud af skovene gennem hårde skatter, selv om der ikke er noget økonomisk overskud i skovdriften, påpeger Jan Søndergaard, som tilføjer at Dansk Skovforening er glad for, at Naturfredningsforeningen og Skovforeningen i fællesskab har kunne rette en henvendelse til regeringen om, at give de private skove mere økonomisk bæredygtige betingelser. - Som det er i dag tvinger ejendomsskatterne skovejerne til at tænke økonomisk kortsigtet, påpeger Jan Søndergaard.