Dårlig stil af kommunen

NORDJYSKE Mediers læserpanel slår en positiv stemning an over for ny teknologi - men det skal gøres ordentligt

Vi spurgte Fjordens Røst, om kommunerne kan indføre ny teknologi i hjemmeplejen for at spare penge, men afstemningen kom i nogen grad til kun at handle om Mariagerfjord Kommunes aktuelle forsøg på at indføre robotstøvsugere i pensionisternes hjem.Ark

Vi spurgte Fjordens Røst, om kommunerne kan indføre ny teknologi i hjemmeplejen for at spare penge, men afstemningen kom i nogen grad til kun at handle om Mariagerfjord Kommunes aktuelle forsøg på at indføre robotstøvsugere i pensionisternes hjem.Ark

Når det gælder indførelse af ny teknologi, så er det ikke nødvendigvis teknologien, der er problemet. Det er konklusionen, efter at NORDJYSKE Medier slap Fjordens Røst løs på en afstemning om robotternes indtog i hjemmeplejen. I alt har 120 af de knap 300 medlemmer svaret, og noget tyder på, at vi ikke har været heldige med at sende spørgsmålet ud så tæt på jul. Mange har tilsyneladende haft for travlt til at reagere på spørgsmålet eller til at tjekke deres mails. Svarprocenten blandt dem, der har været inde at kigge på spørgsmålet, er nemlig tårnhøj og vidner om stor interesse for emnet. Med hensyn til resultatet svarer 54 procent ja og erklærer sig dermed åbne over for ny teknologi, men som det fremgår af de mange og fyldige kommentarer, så er det typisk et "ja" med adskillige forbehold. 40 procent stemmer nej, men omvendt viser kommentarerne, at holdningen i mange tilfælde ville være mere positiv, hvis den nye teknologi ellers blev indført på en ordentlig måde. Afstemningens spørgsmål og emne er forsøgt formuleret generelt, men det fremgår af kommentarerne, at den aktuelle sag om Mariagerfjord Kommunes indførelse af robotstøvsugere er løbet med meget af opmærksomheden. På den baggrund ligner resultatet i nogen grad en stilkarakter til Mariagerfjord Kommune for håndteringen af den aktuelle sag frem for en holdning til ny teknologi generelt. For hvis det indføres ordentligt, og hvis det gavner brugere og hjemmehjælpere, kan selv nej-sigerne se perspektiver i ny teknologi. Således peger kun få i deres kommentarer på, at robotter overhovedet ikke har noget at gøre i pensionisters hjem. Afstemningen tyder på, at kommunens seniorråd i høj grad har ramt en fællesnævner med sine forbehold over for den aktuelle sag. Rådet har i sit høringssvar principielt erklæret sig positivt over for robotterne, men har samtidig advaret kommunen imod at skabe utryghed blandt brugerne. Rådet har desuden pointeret, at de ældre, der har svært ved at klare investeringen i robotterne, skal have hjælp til det, og at de sparede penge gerne skulle omsættes i flere "varme hænder". De synspunkter går igen i mange af kommentarerne, uanset om de stammer fra ja- eller nej-sigere.