EMNER

- Dårlig timing skader

Skiltesagen briger Ulf Nielsen på banen igen.

I mit sidste læserbrev fredag 18. august angående det forrykte i at påbyde fjernelse af ikke godkendte skilte her midt i turistsesonen, antydede jeg, at der er tegn på at vores kommunale embedsmænd spiller konger, og at vores politikere er hofnarre. Jeg håbede på, at jeg tog fejl. Men nej, desværre. Udtalelser fra en kommunal topembedsmand i Nordjyske Stiftstidende tirsdag 29. juli om igangsætning af fjernelse af de omtalte skilte, samt det mellemliggende forbud mod benyttelse af hoppeborge på offentlige arealer til by night og andre arrangementer - ja så får jeg også mistanke om, at kommunen styres af personer som Niels Hausgård ville kalde bogligt begavede praktiske analfabeter. Magen til dårlig timing skal man vist lede længe efter. I stedet for at få orden i skiltningen enten før eller efter turistsesonen, ja så disponerer man til stor skade for vores mange forskellige turistforretninger på landet, som for de flestes vedkommende skal tjene en stor del af deres penge i sommermånederne. Vi har i Jammerbugt Kommune nogle pæne indkøbscentre, hvor skatteborgerne over hele kommunen har bidraget til byfornyelse. Fælles for alle centrene er, at kædebutikkerne er det absolut største antal, og som følge heraf er turistoplevelsen jo stort set den samme, uanset hvilket indkøbscenter man besøger. Forskellen udgøres i stor udstrækning af hvilke aktiviteter, de pågældende centre tilbyder. Her er torvemarkeder, loppemarkeder, by night arrangementer m.v. altid med til at gøre en forskel, og hvem skal og kan så gøre denne forskel? Ja, det kan kræmmere og nicheproducenter, så hvis man fra offentlig side får held til at tage livet af nicheproducenterne ved restriktive skilteregler, ja så kommer det jo nok desværre til at ramme hele kommunen, men pyt. Både politikere og embedsmænd er jo sikre på lønnen hver måned. Det er den næringsdrivende ikke. Han skal modsat de to førnævnte grupper agere fornuftigt hver dag. Af Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, Fjerritslev

Forsiden