Dårlig timing

Med vanlig dårlig timing er De Konservative igen gået på krigsstien. Denne gang vil Lars Barfoed have en folkeafstemning om alle fire EU-forbehold, senest inden nytår.

Det skal K da være velkommen til, men det vil med garanti blive et rungende nej, da 57 pct. af den danske befolkning siger nej til euroen. Det samme gør SF, og dermed vil en tilslutning til euroen sandsynligvis blive skubbet 10-15 år ud i fremtiden. Lars Barfoed beklager endvidere, at den Europa-politiske debat var været sat på vågeblus. Men hvis regeringen havde ønsket en sådan debat, kunne den jo bare have sat det på dagsordenen, for der har jo været masser af tid, så derfor falder det manglende initiativ tilbage på K selv. Jeg tror mere, det handler om K's nærmest maniske markeringsbehov end det egentlig handler om en folkeafstemning om EU-forbeholdene, for tiden er også ved at rinde ud for K. Det ville være mere relevant, hvis K var gået i gang med at opgøre deres politiske fallitbo efter mere end 10 års borgerligt styre, der lader meget tilbage at ønske.