Ungdomsuddannelser

Dårlig undskyldning

Venstres folketingsmedlem Jacob Jensen forsøger i et indlæg i NORDJYSKE 5.7. at forklare, hvorfor han som Venstres ordfører stemte imod det socialdemokratiske forslag om, at ændre DSB"s wildcardordning for unge, således at den gælder for alle elever, studerende og lærlinge frem for som i dag, hvor wildcardordningen kun er afhængig af alder.

Rasmus Prehn

Rasmus Prehn

Det socialdemokratiske beslutningsforslag er blevet til efter en massiv indsats fra diverse ungdomsorganisationer og studenterorganisationer, herunder Danske Studerendes Fællesråd, der både har været i deputation i Folketingets trafikudvalg og indsamlet flere tusinde underskrifter til fordel for en ændring af wildcardet. Rigtig mange unge finder det naturligvis ulogisk og ganske urimeligt, at en 23-årig færdiguddannet med fuld løn kan køre i tog til halv pris, mens en voksenlærling eller studerende på 27 år skal betale fuld pris for samme tur, alene fordi han/hun har rundet de 26 år. Derfor er det selvfølgelig en træls sag for Jacob Jensen at skulle stemme imod forslaget. Specielt fordi han allerede havde nået at erklære både sin og Venstres fulde støtte til forslaget - bl.a. i en forsideartikel i gratisavisen Urban. Jeg tror, at det skal ses i det lys, når Jacob Jensen reagerer så voldsomt, at han ligefrem tillægger det socialdemokratiske beslutningsforslag en række problemer, som det slet ikke har – og som han udmærket ved, det ikke har. Fx skriver vi i beslutningsforslaget intet om, at et fremtidigt wildcard-system skal være afhængigt af, at den unge krydser en regionsgrænse, før der kan gives rabat. Vi skriver i forslaget, at wildcard-ordningen alligevel skal ændres, fordi der er kommet nye regioner, og at det derfor giver mening at ændre wildcardet, så det bliver mere rimeligt og retfærdigt. I det hele taget har vi hele vejen igennem denne proces været åbne om, at vi ikke stiller med et fikst og færdigt lovforslag indeholdende alle tekniske og juridiske detaljer. Det er derfor, vi har stillet et beslutningsforslag frem for et egentligt lovforslag. Når Jacob Jensen og Venstre bruger forskellige teknikaliteter og forbehold som begrundelse for at stemme imod et beslutningsforslag, som de i øvrigt erklærer sig fuldstændig enige med det politiske sigte i, er det en dårlig undskyldning. Når der i Folketinget stemmes om et beslutningsforslag, stemmes der om sigtet og intentionen med forslaget, mens det tekniske indhold overlades til det relevante ministerium, der skal udarbejde et lovforslag, der så skal behandles i Folketinget igen. Hvis Jacob Jensen og Venstre faktisk mener, hvad de siger og skriver om wildcardet, burde de altså stemme ja til beslutningsforslaget. I mellemtiden må vi så håbe, at Jacob Jensen sammen med regeringspartierne er parat til at leve op til, hvad de har lovet, nemlig at levere en mere gennemtænkt ændring af wildcardet her i sommer. Tiden går – og vi har intet hørt endnu.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk