Vandforsyning

Dårlig vandkvalitet i Klokkerholm Møllesø

Dronninglund Kommune vil fokusere på problemet, der har eksisteret i mange år. Arkivfoto: Peter Broen

Dronninglund Kommune vil fokusere på problemet, der har eksisteret i mange år. Arkivfoto: Peter Broen

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:- Der har igen i år været dårlig vandkvalitet i Klokkerholm Møllesø. Det fortæller formand for Brønderslev Lystfiskeriforening, Jens Andersen. Vandet har på grund af grønalger været helt grønt og uigennemsigtigt. Det giver dårligt afløbsvand med forhøjet pH-værdi ned gennem Klokkerholm Møllebæk til Ryå. - Der bliver nu af Dronninglund Kommune nu indkaldt til møde om, hvad vi kan gøre ved det efterhånden mangeårige problem. - I øjeblikket bliver der i Brønderslev Lystfiskeriforening arbejdet med de problemer, som myndighedsovergangen fra amt til kommunerne kan give. - Brønderslev Lystfiskeriforening arbejder med at informere kommunerne om de procedurer og aftaler, der fra amtets side har været arbejdet efter i Ryå i de seneste år. Desuden bliver Brønderslev Lystfiskeriforenings ønsker til forbedringer i vandløbet også behandlet. - Vi håber, at vore initiativer bliver godt modtaget i kommunerne, så Ryå mindst kan opretholde den standard, som fiskevand, den har i dag. Jens Andersen fortæller, at der i ferien løb er konstateret en del ulovligt sejlads med motor. Blandt andet ved Toftegårdsbroen. - Overtrædelsen af sejlads-regulativet er anmeldt til amtet, og eventuelt ulovligt redskabsfiskeri vil blive anmeldt til fiskerikontrollen. Jens Andersen oplyser, at feltarbejdet til revisionen af udsætningsplanen for Ryå bliver foretaget. - I begge uger har Brønderslev Lystfiskeriforening stillet mandskab til rådighed for ministeriets biolog, således at arbejdet med elektrobefiskningen i alle vore små betydende vandløb kan gennemføres.