Personregistrering

Dårlige betalere får lukket for kreditten

Registrer flere og flere borgere, der skylder penge

AALBORG:Et voksende antal af Aalborgs indbyggere får at mærke, at det kan have drastiske øknomiske konsekvenser at have gæld til kommunen. De risikerer, at der rundt omkring bliver lukket for kredit, og at det er slut med at købe på afbetaling, ligesom dankortet kan komme i fare. De økonomiske smæk kan falde, hvis kommunen vælger at lade dårlige betalere indberette til RKI Kreditinformation. Den type indberetninger til det, der tidligere i folkemunde blot hed Ribers, bliver hyppigere og hyppigere taget i brug. Muligheden for, at kommuner kan skride til at indberette dårlige betalere blev skabt for nogle år siden. Efter en start, hvor kommunerne mest brugte muligheden for indberetning til RKI Kredit, som en trussel, så er indberetningerne nu et udbredt middel i kampen for at få restancer drevet ind. Sidste år havde Aalborg Kommune indberettet 180 borgere til RKI, og det antal er nu vokset til 212. Inden kommunens betalingskontor skrider til at indberette en dårlig betaler til RKI Kreditinformation bliver en række andre midler tager i brug. Processen starter med rykkerskrivelser, og bestræbelser på at få en aftale om afvikling af gælden. Nogle af de muligheder, som kommunen har, er at foretage modregning i overskydende skat, kontanthjælp eller i børnefamilieydelsen, ligesom borgeren bliver opfordret til i fremtiden at bruge betalingsservice. - Når vi indberetter til RKI Kredit, så betyder det, at den pågældende ikke på en række områder kan få kredit, og vi er begyndt at bruge muligheden for at indberette til RKI Kredit meget konsekvent, siger Aalborg Kommunes inkassochef Bruno Hørup. Det konsekvente brug af RKI Kredit Information er indledt, efter borgernes samlede gæld til Aalborg Kommune over et par år har været stigende. Den negative udvikling, kom efter der i en lang periode i 90-erne havde været et fald. Noget tyder på, at udviklingen igen er ved at vende, idet borgerne gæld i den første halvdel af i år igen er faldet. I gennemnsnit skylder en borger i Aalborg omkring 2100 kroner til kommunen.