Dårlige betalere holdes i kortere snor

Aalborg Kommunes brug af politiet til at finde frem til skyldnere er eksploderet

AALBORG:I bestræbelserne på at få styr på de dårlige betalere bruger Aalborg Kommunes inkassokontor i stærkt stigende grad politiet til at finde skyldnerne. I forhold til 2001 bad Aalborg Kommune sidste år Aalborg Politi om at tage affære over for næsten tre gange så mange, der skylder kommunen penge, og som ikke selv har vist vilje til at møde på inkassokontoret. Vicepolitikommissær Erik Juul i eftersøgningsafdelingen hos Aalborg Politi oplyser, at kommunen 43 gange i 2001 bad politiet om hjælp til at finde skyldnere, som efterfølgende blev afleveret til møde på inkassokontoret. Sidste år var tallet steget til 161 tilfælde, hvilket svarer til en stigning på 274 procent. Aalborg Kommunes inkassochef Bruno Hørup siger, at den betydelige stigning ikke er udtryk for, at Aalborg Kommune generelt har fået større problemer med at få borgerne til at betale deres regninger. - Vi giver derimod kortere snor, hvis folk ikke møder selv, når vi indkalder dem for at få en afklaring på, hvordan gælden kan blive bragt ud af verden, forklarer Bruno Hørup. Den hårde klike Den kommunale inkassochef tilføjer, at det er kun er den hårdeste klike af dårlige betalere, der risikerer at blive opsøgt af politiet i deres hjem, på deres arbejdsplads, eller hvor politiet tilfældigvis finder dem. - Det er ikke noget, vi bruger over for hvem som helst. Det er kun i de tilfælde, hvor folk har fået de chancer, som de med rimelighed kan forvente, at vi bruger muligheden for at sætte politiet på sagen. Omvendt er vi begyndt at bruge den mulighed meget konsekvent, når vi føler, at nogen misbruger vores tillid og forspilder de chancer, som alle får for at få en ordning på gælden uden politiets medvirken, siger inkassochef Bruno Hørup. Sagspukkel afviklet Den mere konsekvente linie er ikke mindst blevet indført af hensyn til det store flertal af borgere, som betaler deres regninger. - Jeg er ret sikker på, at de, der betaler, har en forventning om, at det får konsekvenser for dem, der ikke betaler, hvad de skylder det offentlige, siger Bruno Hørup. Hvor Aalborg Kommune tidligere kunne have en pukkel af sager med dårlige betalere, som det var umuligt at hanke op i, betyder den skærpede kurs og brug af politiet, at det er slut. - Vi har ingen gamle sager mere, og vi er mere ajour, konstaterer Bruno Hørup og understreger, at det ikke er noget mål i sig selv at politifremstille folk på betalingskontoret. - Det er derimod et klart mål hele tiden at være ajour med sagerne, og hvis det kræver, at vi bruger politiet, så gør vi det, siger Bruno Hørup. Detektiv-arbejde Ofte er det vanskeligt for de ansatte på inkassokontoret selv at finde frem til den hårde kerne af dårlige betalere, som i mange tilfælde er meget dygtige til at holde sig skjult for myndighederne. Så dygtige, at det kræver hjælp fra politiets eftersøgningsafdeling at finde frem til dem. Bruno Hørup peger på, at mange skyldnere har rod i deres Folkeregisteradresse og opholder sig helt andre steder. Derfor kan det være lidt af et detektivarbejde at finde ud af, hvor de findes og færdes. - Måske har vi blot en svag fornemmelse af, hvor de arbejder, går i skole eller lignende, og derfor er det godt at kunne trække på politiets erfaring i at opspore mennesker, siger Bruno Hørup.