Forsikringsvirksomhed

Dårlige kloakledninger giver rotter i byområder

Husejere har ansvaret for kloakledninger på egen grund

NORDJYLLAND:Mange kommuner sparer på vedligeholdelsen af kloakledninger, og det er en af årsagerne til, at rotter ud over at kunne være en plage på landet, så også rykker ind i byområder. Oveni kommer, at mange husejere er mindst lige så spareivrige som kommunerne. Men det er husejeren, der er ansvarlig for den del af kloaknettet, der befinder sig på pågældendes grund. Er der brud på en kloakledning giver det rotterne ideelle betingelser. Kloakkerne giver masser af fødemuligheder, og stedet, hvor ledningen er beskadiget, givet et hul, hvor rotten kan komme ud i jorden og bygge rede. - På Sjælland og specielt i København er det helt galt med dårlige kloakledninger, men vi har også opgaver i f.eks. Aalborg. Problemet er også, at hvis der sker en reparation af ledningerne, så søger rotterne ud og hen til steder, hvor der kan være fødemuligheder. Det kan være f.eks. bagerier og restauranter, fortæller Michael Hougaard, der er indehaver af firmaet 123-Skadedyrsservice. Hans firma udfører ikke rottebekæmpelse for kommuner, men han rykker ud til private kunder, der enten har problemer med rotter eller som ønsker at forebygge en rotteplage. - Det husejere skal være opmærksom på er, at de er ansvarlige for skader på den del af klaokken, der befinder sig på ens egen grund. Mens de fleste tænker på udgifter til udskiftning af bil, så er det få, der afsætter penge til forbedring af kloakledninger. Problemet med brud på kloakledninger ser vi netop ofte i de såkaldte sølvbryllupskvarterer, siger afdelingsleder Jørgen Dahl Pedersen fra firmaet Mortalin i Aalborg, der udfører rottebekæmpelse i en række kommuner. - De fleste, der tegner husforsikring, tegner også forsikring mod skjulte rørskader, siger skadechef Laus Mikkelsen, forsikringsselskabet Top Danmark. Men her skal man skelne mellem situationerne, hvor rotter blot lever i kloaksystemet, men ikker forvolder skader, og så situationer, hvor de direkte er årsag til ødelæggelser. I det første tilfælde, hvor der ikke er skader, er det et problem i forhold til kommunen, der skal have besked om, at der er behov for rottebekæmpelse. Er der skader, og der er tegnet forsikring mod skjulte rørskader, så er det forsikringsdækning kommer på tale. Laus Mikkelsen siger, at det ikke er hans indtryk, at der er voksende problemer med skader fra rotter. Han advarer i øvrigt husejere, der bygger om, mod, at man kan risikere at lave ideelle tilholdssteder for rotter. - Der er vigtigt, at man ikke har gamle rørledninger, der ender blindt. Det vil være steder, der let kan tiltrække rotter, siger Laus Mikkelsen.