Dårlige træpiller vil få det svært

Ny kvalitetsordning fra Teknologisk Institut skal få forbrugerne til at vælge rigtigt

AALBORG:En ny standard skal sikre forbrugerne mod træpiller af dårlig kvalitet og dermed dårlig fyringsøkonomi og tekniske vanskeligheder, f.eks. i form af slagger i kedlen. Bag den nye ordning, der skal sikre kvaliteten i træpillebranchen, står Teknologisk Institut, som baserer ordningen på en endnu ikke vedtaget EU-standard. - Vores mål med den nye kvalitetssikring er at være på forkant med forbrugernes krav og sikre, at træpiller også fremover vil være et attraktivt alternativ til de mere traditionelle brændselstyper, siger ingeniør Sten Frandsen fra Teknologisk Institut.. Baggrunden for instituttets initiativ er, at træpillemarkedet de seneste fem-seks år har ændret sig i kraft af den stærke vækst i efterspørgslen. Den store efterspørgsel betyder, at de danske møbelproducenter, der tidligere var alene om at levere savsmuld til træpilleproduktionen, i dag kun kan dække halvdelen af behovet. Det betyder, at der i dag importeres meget store mængder træpiller fra blandt andet Polen, Baltikum, USA og Canada. - I enkelte tilfælde er kvaliteten af de importerede træpiller væsentligt dårligere end de danske træpiller, fortæller Sten Frandsen. Et parti dårlige træpiller bliver normalt først registreret og eventuelt taget af markedet, når klagerne fra kunderne begynder at løbe ind. En fremgangsmåde, som Sten Frandsen kalder for uheldig, fordi de dårlige træpiller giver problemer i form af slagger og dårlig fyringsøkonomi. - Det skader forbrugernes tillid til træpiller, og det er det, vi vil undgå med en kvalitetssikringsordning til træpillebranchen, siger ingeniøren, der henviser til, at en sådan eksisterer for andre energiprodukter. - Når man får olie på tanken eller benzin på bilen, tænker man sjældent på, om olien eller benzinen har den rette kvalitet. Det er heller ikke nødvendig, da olieselskaberne er underlagt ganske bestemte kvalitetskrav. Det ser anderledes ud for træpiller, som alle og enhver kan sælge uden dokumentation for kvalitet, brændværdi eller de forbrændingstekniske egenskaber, siger han. Kvalitetssikringen omfatter analyser af træpillernes vand- og askeindhold, pillestyrke, brændværdi og vægtfylde. Desuden har Teknologisk Institut udviklet en metode til at afsløre, om træpillerne giver slagger ved forbrændingen, som er et af de hyppigste problemer. Selv om kvalitetssikringsordningen endnu ikke er konfirmeret af myndighederne, omfatter den allerede en væsentlig del af branchen, idet instituttet har indgået en aftale med Statoil bioEnergi A/S om at kvalitetssikre produktionen af træpiller derfra. Med en produktion på 160.000 ton fremstiller selskabet 40 pct. af det samlede danske forbrug. - For os er det utroligt vigtigt, at forbrugeren ved, at de får samme gode kvalitet, hver gang de køber vores træpiller. Ellers kan vi jo ikke retfærdiggøre en eventuel højere pris, siger P.H. Sørensen, adm. direktør for Statoil BioEnergi A/S.