Lokalpolitik

Dårligere service er i vente

Ny kommune skal spare 46 mio. kroner af et budget på 1,5 milliarder kroner

Borgerne i Brønderslev-Dronninglund Kommune kan vente en dårligere service i 2007. Der skal findes besparelser på 46 mio. kr. på budgettet, for at få udgifter og indtægter til at hænge sammen. Og den opgave skal politikerne i sammenlægningsudvalget nu i gang med. Den ny storkommune fik et dårligt resultat ud af udligningsreformen på minus 2,5 mio. kr. Og overflytning af opgaver fra amtet til kommunen, koster den ny kommune 13 mio. kr. i manko. Alene nedsættelsen af forældrebetalingen i børnehaver med ca. en fjerdedel koster kommunekassen seks mio. kr. - De to nuværende kommuner har været igennem flere sparerunder, og hvis vi var fortsat som to selvstændige kommuner, ville økonomien også have været meget stram, fortæller borgmester Mikael Klitgaard (V). Mikael Klitgaard indrømmer, at det bliver svært at finde de 46 mio. kr. På spørgsmålet om, hvorvidt budgettet kan hænge sammen uden at skulle igennem afskedigelser, svarer Mikael Klitgaard, at han håber, at eventuelle personalereduktioner kan klares ved naturlig afgang. Men han kan ikke garantere for det. Det afhænger af de kommende forhandlinger og drøftelser. Mikael Klitgaard håber på et budgetforlig i det ny sammenlægningsudvalg, der skal drøfte besparelserne. esben.pedersen@nordjyske.dk