Dårligt år hos Roblon i Frederikshavn

LYSLEDERE OG andre fiberprodukter har også været sværere at sælge under den globale økonomiske krise. Arkivfoto: Eva Seider

LYSLEDERE OG andre fiberprodukter har også været sværere at sælge under den globale økonomiske krise. Arkivfoto: Eva Seider

FREDERIKSHAVN:Fibervirksomheden Roblon A/S, Frederikshavn, har tydeligt mærket finanskrisens konsekvenser. Både omsætning og resultat i regnskabsåret 2008-09 er faldet væsentligt fra året før og i forhold til forventningerne. Omsætningen blev 185,9 mio.kr. mod 251,9 mio. kr., eller et fald på 26 pct. Resultat før skat blev 13,9 mio. kr. mod 34,5 mio. kr. i året før, et fald på næsten 60 pct. - og det dårligste i fem år. Særlig hårdt ramt er Engeneering-divisionen, der efter et omsætningsfald på næsten 36 pct. endte med negativt resultat. Divisionen udvikler og fremstiller maskiner til produktion af tovværk og fibre. Omsætningen i både Industrial Fibers (kabelprodukter) og Lightning (optiske fibre) faldt omkring 21 pct., mens både omsætning og indtjening på offshore-området viste en pæn fremgang. Børskursen ved årets udgang var næsten halveret i forhold til toppen for to år siden, men dog næsten på niveau med 2004-05, nemlig kurs 598. Set i lyset af den generelle økonomiske situation anser bestyrelsen det samlede resultat som acceptabelt, idet egenkapitalen forrentes med 5,7 pct. Der foreslås et udbytte på 30 pct. Virksomheden bebuder flere nye produkter det kommende år, og bestyrelsen forventer en omsætning på 170-180 mio. kr. og et resultat før skat på 10-14 mio. kr. Medarbejderstaben faldt fra 158 til 143.