Dårligt arbejdsmiljø blev den udløsende faktor

Der var problemer med larm, dårlige depotforhold og manglende personalefaciliteter i Hørkærhytten

Marianne Isenmarianne.isen@nordjyske.dk FREDERIKSHAVN: - Vi ville gerne være blevet i Hørkærhytten, men der var problemer med at overholde arbejdsmiljøloven, og da vi fik indtryk af at Hørkærhyttens bestyrelse ikke ville løse problemerne, var vi nødt til at flytte. Det siger formanden for legestuens bestyrelse Morten Pedersen og bekræfter også, at legetuen havde været på jagt efter et hus i længere tid. Man var blandt andet interesseret i at leje Jehovas Vidners rigssal på Koktvedvej, da den blev ledig. - At det så blev Peter Willemoesvej og Torben Carlsen, der er gift med legestuens leder Jeanett Mortensen, der ville købe huset til os, var fordi der ikke var andre investorer, som var interesseret. Den nyvalgte formand for Dansk Kvindesamfunds legestue Morten Pedersen, der har haft posten i godt en måned. Før hans formandstid nemlig 23. marts 2004 besøgte kommunens arbejdsmiljøchef Bjarne Møller Hørkærhytten. Arbejdsmiljørapport Han ridser i en rapport følgende arbejdsmiljømæssige problemer op: Støj, dårlig opvarmning, manglende ventilation i det store opholdsrum, utilstrækkelige depotforhold, der betyder at personalet må bære legeredskaber fra legepladsen til bygningens tagetage. Arbejdsmiljøchefen nævner også, at kontorfaciliteterne ikke lever op til Arbejdstilsynets krav og at personalet ikke har eget toilet og bad. Arbejdsmiljøchefen tilføjer dog i notatet, at efter han var på besøg, har fundet en løsning, så personalet har fået deres egne toiletfaciliteter adskilt fra børnene. Han konkluderer, at forholdene i småbørnsklubben ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen og anbefaler at forholdene snarest bringes i orden. I maj 2004 holder Hørkærhytten generalforsamling og både formanden for bestyrelsen Torben Møller og bestyrelsesmedlem Lea Magnusson undrer sig over, at legestuens repræsentanter udebliver og det giver stof til teorien om at legestuen ikke var interessseret i at blive i Hørkærhytten. Møder ikke op - Det er netop på generalforsamlingen, at husets lejere bliver enige om, hvad der skal ske af forbedringer. Samtidig må vi i bestyrelsen se på hvad der er til gavn for alle lejere af huset, der jo også benyttes af de grønne pigespejdere, forklarer Lea Magnusson. Før sommerferien mailer formanden for Hørkærhyttens bestyrelse til formanden for børne- og ungdomsudvalget Paul Rode Andersen og spørger til om der er planer om at legestuen skal flytte. Han får dog intet svar, men 19. august bliver alle parterne indkaldt til et forsoningsmøde. Mødet ender med, at man ikke kan blive enige om at samarbejde og Lars Hoffmann, der er kommunens institutionchef opfordrer legestuens repræsentanter til at finde en løsning. -Men senere får vi en melding om at legestuen vil samarbejde og 27.september får vi på et møde med Lars Hofmann at vide, at forvaltningen vil regne på, hvad det skulle koste at lave renoveringerne så arbejdsmiljøet blev i orden, forklarer Torben Møller. Overrasket over artikel Han blev derfor meget overrasket, da NORDJYSKE srkev efter et møde i Børne og Ungdomsundvalget 6. oktober, at nu havde politikerne besluttet, at legestuen skulle flytte til Peter Willemoesvej 54, og det skyldtes at parterne ikke kunne samarbejde. - Vi ville gerne finde en løsning og regnede med at kommunens folk var ved at regne på, hvad renoveringen ville koste, siger Torben Møller. Men på et møde 8. oktober med deltagelse af formand og næstformand Paul Roode Andersen og Jørgen Steengaard får Torben Møllerat vide, at legestuen flytter. Sagt op til marts - Jeg får en mundtlig opsigelse per 1.marts, og havde egentlig ventet at få en skriftlig opsigelse her inden 1.12.04, men den har jeg stadig ikke modtaget, siger Torben Møller. Institutionschef Lars Hoffmann bekræfter at kommunen har sagt deres lejemål op per. 1. marts 2005. -Og som vi ser det, skulle der findes en anden løsning for den legestue, for parterne kunne ikke samarbejde. Formanden for Hørkærhytten Torben Møller har intet ønske om at legestuen og dagplejen skal blive i Hørkærhytten og vil nu se fremad. - Nu skal vi ud og finde nogle nye lejere og de skal komme fra fritidslivet, for det er til det formål, Hørkærhytten i sin tid blev bygget. Han påpeger også, at hytten stort set er betalt og at den manglende lejeindtægt på 140.000 kroner, som legestuen og dagplejen hidtil har bidraget med, får indvirkning på økonomien. Rengøring sagt op - Lejen er gået til driften f.eks til rengøringspersonalet og dem har vi sagt op og der skal heller ikke bruges så mange penge til varme og strøm, siger han og Lea Magnusson tilføjer: - Men vi vil selvfølgelig gerne have at hytten bliver brugt, for det var jo derfor vi byggede den i sin tid.