Aalborg

Dårligt forslag

Det er med forundring og vemod, at det 24. september kan læses i NORDJYSKE, at De Konservative vil flytte kræftbehandlingen fra Aalborg Sygehus og dermed fra Nordjylland til som nævnt Århus, Odense og København.

Det lyder som et dårligt og uigennemtænkt forslag, og det kan Dansk Folkeparti i Nordjylland slet ikke acceptere. Hvis man får så alvorlig en sygdom kan behandling heldigvis mange gange gøre folk raske igen, men vi må forlange at behandlingen sker så tæt patienterne som mulig. Det er ikke rimeligt at borgere, der går til behandling og som efter behandling godt kan være trætte, skal ud på en køretur på langt over 100 km. Min opfordring til de konservative skal være: Hold op med den slags dårlige forslag, og støt i stedet for op om det nordjyske sygehusvæsen. Vi skal også i Nordjylland passe på vore dygtige forskere og vore dygtige læger, så de ikke søger andre steder hen, hvor udfordringer og opgaver er større og mulighederne bedre.