Dækningsafgiften er konkurrenceforvridende

Anette Valentin Pedersen Østergade 74B Nørresundby: ERHVERV: Thomas Kastrup Larsen plæderer i sit indlæg i NORDJYSKE 19. december om dækningsafgiften for at vi skal tænke offensivt. Derfor er det slet ikke forståeligt, at Thomas så tydeligt har en total defensiv holdning til vores virksomheder og direkte skat på arbejdspladser. Samtidig synes jeg, at man skal holde sig til de nøjagtige tal. Thomas burde vide, at dækningsafgiften er en konkurrenceforvridende skat for vores erhvervsliv, som jeg mener skal fjernes, og det omtalte beløb er altså på godt 60 mio. kr. Når Thomas nævner 80 mio kr. er det ganske enkelt forkert, idet de sidste 20 mio. er en betaling af dækningsafgift for offentlige bygninger, og at fjerne denne vil ikke give flere arbejdspladser. At vi så også har en forskellig holdning til hvad det vil betyde for Aalborgs borgere er ikke underligt. Thomas Kastrup Larsen maler en vis mand på væggen med sit indlæg om, at det vil gå ud over børnehaver, skoler og de ældre. Heri er jeg ganske uenig, idet jeg ikke er i tvivl om, at vi vil få flere arbejdspladser ved at erhvervslivet selv administrerer sine midler, hvilket for det første vil give mange mennesker en bedre hverdag og det offentlige vil kunne spare på dagpenge og sidst men ikke mindst, vil det også give kommunen et større skattegrundlag, så pengene på en god og sund måde så rigeligt vil komme tilbage kommunen, så vi har til alle de opgaver, der på bedste vis skal varetages af kommunen. Til gengæld skal politikere holde sig fra at kloge sig på at skabe den ene offentlige organisation efter den anden for at finde ud af hvordan erhvervslivet skal gebærde sig, og jeg er da glad for at Thomas nu ligesom Venstre mener, at vi kun skal have én organisation i offentlig regi, i stedet for at sprede ressourcerne. Det var såmænd blot det Venstre foreslog, og det er da noget utroligt vrøvl, at et sådanne forslag ikke hører hjemme ved en budgetlægning , da det som en naturlig ting vil koste nogle penge, at få foretaget en sådanne analyse. Så endnu en gang vil jeg opfordre Thomas Kastrup Larsen og Socialdemokratiet til positivt at være med til at skabe nye arbejdspladser til glæde og gavn for alle Aalborgs borgere.