Lokalpolitik

Dæmningssag på ministerens bord

RØDHUS:Siden november sidste år har et spørgsmål om en meterhøj dæmning på tværs af en grøft i sommerhusområdet Hunetorp Klit været et stridsspørgsmål mellem Grundejerforeningen Hunetorp Klit og Pandrup Kommune. Nu er sagen endt hos Miljøminister Connie Hedgaard (K). Det er det lokale folketingsmedlem Mogens Nørgaard Pedersen fra Kristendemokraterne, der vil høre ministernes kommentar til sagen. - At udlægge arealer som vådområder er ganske godt, men når man gør det ved at ødelægge et lovligt opført sommerhusområde, så går man for vidt, siger Mogens Nørgaard Pedersen. Nordjyllands Amt gav i 1995 Han Herred Statsskovdistrik tilladelse til at genskabe nogle gamle klitsøer, der ligger nord for grundejerforeningens område, og det er sket ved hjælp af en dæmning og uden vandløbsmyndighedens vidende - i dette tilfælde Pandrup Kommune. Efterfølgende har det, ifølge grundejerforeningens formand Benny E. Sørensen, betydet, at flere af områdets 150 sommerhusejere har problemer med deres drænsystemer. Mogens Nørgaard Pedersen har været ude for at besigtige området og mener ikke, der hersker nogen tvivl om, at dæmningen er generende for sommerhusejerne. Men i sit svar giver Miljøminister Connie Hedegaard ikke nogen garanti for, at dæmningen bliver fjernet. Hun vil blandt andet afvente en undersøgelse, som skal belyse om naturgenopretningsprojeketet har medført forringede afvandingsforhold i sommerhusområdet. - Jeg føler, at man trækker sagen lidt hen og så håber, at den falder lidt til ro igen, siger han. Men står det til Benny E.Sørensen får sagen ikke lov til at gå i glemmebogen og han sætter nu sin lidt til den nye Miljøminister. - Der er 150 sommerhusejere, som ikke har bedt om noget vådområde, og skal der være noget nærdemokrati, burde vi vel have været spurgt, siger han Men Mogens Nørgaard Pedersen aner dog et spinkelt håb, for ministeret ligger op til at løse problemerne, hvis der viser sig at være nogle gener for sommerhusejerne. Undersøgelsen forventes klar i midten af oktober. Inden resultatet af den foreligger, har Pandrups borgmester FlemmingJansen (V) ingen kommentarer, men er dog enig i ministerens svar. - Hvis det viser sig, at der er nogle gener for sommerhusejerne på grund af dæmningen, skal de afhjælpes, men jeg mener også, at Mogens Nørgaard Pedersen skal være sikker på, at han er 100 procent inde i sagen, før han lader sig bruge, siger han