Dafolo har fundet recepten efter lang nedtur

Ny adm. direktør, nye ordrer og ny optimisme i kommunikationsvirksomheden på Suderbovej

FREDERIKSHAVN:Kommunikationsvirksomheden Dafolo på Suderbovej har fundet melodien igen. Ny direktør og nye ordrer har givet ny optimisme og tro på fremtiden, og der ansættes igen flere medarbejdere. - Selvfølgelig kunne jeg nok drømme om på sigt at blive leder for 200 ansatte, men realistisk set, tror jeg ikke, vi igen nogensinde bliver så mange, som dengang vores trykkeri-produktion alene beskæftigede 100 ansatte. Dertil er det grafiske marked i dag alt for presset, lyder det fra Dafolo's adm. direktør siden 1. februar, Hans Christian Højslet. - Men vokse kan vi fra de 57 medarbejdere, vi er i dag, understreger Hans Christian Højslet og henviser til, at virksomheden i øjeblikket stille og roligt er ved at bygge sig op igen. I øjeblikket søges et antal medarbejdere, der skal arbejde med salget af virksomhedens forenklende it- og øvrige løsninger til den offentlige sektor og også salgsorganisationen indenfor det grafiske område optrappes. Millioner af recepter Inden for de videnbaserede udviklingsprodukter er en ny stor kunde ifølge Hans Christian Højslet på vej ind, og på det grafiske felt er stemningen helt i top, efter at Dafolo lige har scoret ordren på trykning, salg og distribution af forventet mellem 25 og 30 mio. receptblanketter om året til sundhedssektoren i danmark. - Vi taler med virkning fra 1. juli om en tre-årig ordre fra Amtsrådsforeningen og med option på et fjerde år, og hvor vi skal levere recepter til alle landets amter, til sygehuse, apoteker, læger, tandlæger og andre behandlere, fortæller Hans Christian Højslet. Ordren blev efter prækvalifikation vundet blandt seks bydende, og hvor Dafolo har overtaget opgaven efter KI, et datterselskab af Kommunernes Landsforening. Pris, leveringstid og betingelser samt forsyningssikkerhed, kvalitet og service, var afgørende for Amtsrådsforeningens valg af Dafolo som ny leverandør af de mange millioner recepter. - En ting er selve trykningen af blanketterne, men bagved ligger i virkeligheden meget mere logistik og hele distributionsopgaven med at sende recepterne direkte til sygehuse, til den enkelte læge, fodterapeut etc., understreger Hans Christian Højslet, der efter aftale med Amtsrådsforeningen ikke vil udtale sig om ordrens størrelse i kroner og øre. It-løsningerne - I forvejen er vi en større leverandør til sundhedssektoren, bl.a. har vi i flere år været lagerhotel for Rigshospitalets blanketter og har udviklet systemer også i forbindelse med vores it-løsninger til kommunerne, der gør det såre enkelt, at de fornødne blanketter hele tiden er på hylderne til kommunernes interne administration, og tilsvarende for borgerne, der via kommunernes hjemmesider kan rekvirere diverse skemaer og formularer, ansøgninger om byggetilladelser m.m. - Patientinformation forud for indlæggelse på sygehus er et andet område, vi it-mæssigt arbejder videre med at forenkle, således at patienter automatisk med indkaldelsen får tilsendt de informationer, der i hvert enkelt tilfælde er behov for forud for indlæggelsen. Hans Christian Højslet kom til Dafolo fra stillingen som direktør for forretningsudvikling i CSC Scandihealth A/S i Århus, og har en fortid også i Prime Computer, Datacentralen og Silkeborg Kommune. Nyt for ham har været at komme til en virksomhed med en egentlig produktionsafdeling som den grafiske tilknyttet. - Men selv om konkurrencen på dette område er meget hård, ser jeg et potentiale i afdelingen, og det skal udnyttes yderligere i vores samlede forretningskoncept, understreger Hans Christian Højslet. At det er blevet meget sjovere at arbejde på Dafolo på det senere giver marketingskoordinator Jane Plesner Thomsen udtryk for. Arbejdsglæden - Hans Christian Højslet har gjort en kæmpe forskel med sin holdning til ledelse og fundamentalt ved sin evne til at drive forretning. Energien og ressourcerne hos medarbejderne har været her hele tiden, men vi har fået en chef, der forstår at sætte mennesket i centrum og at få arbejdsglæden til at blomstre, siger Jane Plesner Thomsen. - Godt at høre, men det er nu også mit indtryk, at Dafolo har lidt unødigt under manglende ledelse gennem al for lang tid, konstaterer Hans Christian. Højslet.