Dag 1 for det nye politi i Nordjylland

Mere central styring, mere politi, bedre kontakt til samfundet og målrettet og fastlagt patruljering

Der er læsestof til nordjyske borgere i dag. 12 tætpakkede sider fortæller om det nye nordjyske politi.
foto: jens morten

Der er læsestof til nordjyske borgere i dag. 12 tætpakkede sider fortæller om det nye nordjyske politi. foto: jens morten

NORDJYLLAND:I dag er dagen, da nordjyderne officielt og formelt får det nye politi - resultatet af den landsomfattende reform, Justitsministeriet vedtog for mere end et år siden, og som i en længere periode har givet både forvirring og store ændringer på landsdelens politistationer. I dag udkommer også Nordjyllands Politis egen informationsavis om, hvilke ændringer, der er på vej, og hvordan det nye politi er organiseret og fungerer. Det er en teksttung sag på 12 sider, der umiddelbart kunne give indtryk af, at ændringerne er voldsomt omfattende og komplicerede. Men efter en grovsortering af de mange informationer, udtryk som proaktiv indsats og synergi-effekt og selve reformteksten står tilbage, at målsætningen er mere og mere effektivt politi, der har mere kontakt med, hvad der sker i samfundet end tidligere, og som derfor skal være bedre til at forebygge og i det hele taget være hurtigere til udrykning og efterforskning. Desuden fremgår det, at nogle administrative opgaver er flyttet fra politistationerne til andre offentlige kontorer, og at politiet generelt skal være mere synligt for borgerne. Nordjyllands Politi skal være borgernes politi, som direktør for Nordjyllands Politi, Jens Henrik Højbjerg, fortæller de 300.000 husstande, der får politiavisen ind ad brevsprækken i dag. Tre opdelinger Det nye politi, der i alt væsentligt styres fra politigården i Aalborg, er fra i dag opdelt i tre store grupper: [ Den centrale efterforskning, der er en produktudvikling af det hidtidige kriminalpoliti. [ Det lokale politi, der er en blanding af det kendte kriminalpoliti og ordenspoliti, der tager sig af næropgaverne i de områder, hvor der er lokalpoliti og henter forstærkning, hvis det er nødvendigt. [ Og endelig er der beredskabet, der er bygget på det tidligere ordenspoliti, der er det synlige politi på gader og stræder - altså dem, der går eller kører rundt i samfundet med politi skrevet på bilerne eller på ryggen af jakken. Nyt er også, at man for at forebygge mest muligt har oprettet kredsråd og lokalråd, der er et tæt samarbejde mellem politi og andre offentlige instanser og private organisationer. Borgmestre medlemmer I Nordjylland er de ni kommuners borgmestre alle fødte medlemmer af kredsrådet, hvor politidirektøren er formand. Aalborgs borgmester Henning G. Jensen er næstformand. Det råd skal med den viden, der er fra det kommunale system sammenholdt med politiets viden om landsdelen, skaffe sig overblik over, hvor der skal forebygges eller sættes ekstra ind for at bekæmpe kriminalitet. I hver af de ni kommuner etableres desuden et lokalråd under kredsrådet, der skal være en slags praktiske grise for kredsrådet, så de beslutninger der tages der rent faktisk føres ud i livet og bliver til handling. Patruljeringen i landsdelen vil fremover blive stramt og målrettet styret. Det er slut med at et par betjente i en patruljebil kører lidt rundt på må og få og holder øje med, om alt går ordentligt for sig. Analyseafdeling En spritny analyseafdeling skal samle alle de informationer, der kommer fra borgerne, fra patruljerende betjente og fra lokalråd og kredsråd. Lagt sammen skal mønstret i den samlede viden afkodes og udmøntes i konkrete strategier for politiets indsats. Den viden får med det nye politi stor indflydelse på, hvordan beredskabet, de patruljerede betjente, kommer til at arbejde. Når en patrulje møder til vagt, er der lavet en plan for, hvor de skal køre, hvad de skal holde øje med, og hvilke konkrete opgaver, der skal løses i et bestemt område. 10 distrikter Nordjylland er delt op i 10 distrikter. Hvert distrikt er delt op i mindre områder svarende til kirkesognene. Og så styres det fremover fra centralt hold, hvem der kører hvor, og patruljerne kan derfor via overblikket i Aalborg hurtigt flyttes fra et område til et andet, hvor der er brug for assistance. Udgiften til det hele er fortsat et ministerielt anliggende. Men fra næste årsskifte skal de store nye politikredse være selvkørende økonomisk. End ikke den overordnede økonomiske ramme er kendt endnu. Den fire mand store direktion for Nordjyllands Politi er faste i troen på, at politireformen ikke er forløberen for et spareprojekt, men at målsætningen står til troende - mere og mere effektivt og synligt politi.