Stofmisbrug

Dagbehandling hjælper flere stofmisbrugere

Amt lever op til ny garanti

NORDJYLLAND:Stofmisbrugere i Nordjylland kan meget hurtigt komme i behandling, hvis de henvender sig. Og i fjor kom langt flere i behandling end året før. Det viser en ny status fra Nordjyllands Amt. En landsdækkende behandlingsgaranti blev indført sidste år, og den betyder, at stofmisbrugere er garanteret et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelse. I Nordjylland er det således lykkedes både at holde garantien og få langt flere i behandling. Hemmeligheden hedder udvidet brug af dagbehandling. For at kunne klare den forventede stigning i antallet af stofmisbrugere, som skulle i behandling, da garantien blev indført, foretog Nordjyllands Amt en række ændringer i stofmisbrugsbehandlingen, så den i stigende grad blev baseret på dagbehandling. I dag er der i alt ca. 45 dagbehandlingspladser i amtets misbrugsorganisation Foldbjergcentret og Aalborg Kommunes misbrugsafdeling Bixen. Pladserne er geografisk spredt i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. En opgørelse efter et år med den nye behandlingsgaranti viser, at der er kommet flere stofmisbrugere i behandling. Det gælder både Foldbjergcentret og Bixen. Alle har fået tilbud inden for 14 dage. Stigningen har først og fremmest betydet, at flere stofmisbrugere har modtaget tilbud om dagbehandling. Dagbehandling på Foldbjergcentret er steget fra 86 personer i 2002 til 149 personer i 2003. Bixen kan notere en lignende udvikling. - Jeg er meget glad for, at vi har været i stand til at holde behandlingsgarantien på stofmisbrugsområdet, selv om der er kommet flere misbrugere i behandling. Og jeg er ikke mindst glad for, at det er sket i form af dagbehandlingen, som er et tilbud af høj kvalitet, siger formanden for Social- og Psykiatriudvalget Bent Pedersen (S). Den stigende brug af dagbehandling er ikke sket på bekostning af tilbud om døgnbehandling til stofmisbrugerne. I 2003 har i alt 139 personer været i ekstern døgnbehandling mod 113 personer i 2002.