Medievirksomhed

Dagbladene har det svært

Oplagsfaldet for danske dagblade tager til i styrke som følge af konkurrencen fra de elektroniske medier og gratisaviser, og det rammer også NORDJYSKE Stiftstidende.

NORDJYLLAND: Med et oplagsfald på 10,6 procent fra december 2007 til samme måned sidste år er den nordjyske avis det dagblad, der har tabt fjerdeflest abonnenter. For alle aviser under et er oplagsfaldet på godt seks procent eller dobbelt så meget som for få år siden. - Isoleret set er det ikke så godt, men situationen er mindre alvorlig end decembertallet umiddelbart tyder på, siger administrerende direktør Per Lyngby, NORDJYSKE Medier A/S. Det beror ifølge Lyngby på, at oplaget svinger markant fra måned til måned, og at en opgørelse som den aktuelle derfor er upræcis. - Vores halvårstal viser et noget mindre fald, men det ændrer ikke ved, at folks ændrede medievaner byder os på en stor udfordring, siger Per Lyngby, som understreger, at mediehuset gennem en årrække år har taget initiativer, der skal modvirke konsekvenserne af de færre solgte aviser. - Vi har i dag mange ugeaviser, vi har en tv-kanal i form af 24NORDJYSKE, og vi har en pænt stigende omsætning på nettet gennem NORDJYSKE.dk. Tilsammen betyder de mange medier, at vi fortsat når ud til 90 pct. af alle nordjyder hver dag, hvilket gør os fortsat meget attraktive for annoncørerne, siger han. I den forbindelse påpeger han, at et stigende antal læsere per eksemplar af den betalte avis betyder, at Stiftstidende med et oplag på hverdage på 57.000 fortsat har i underkanten af 200.000 daglige læsere. Det økonomiske resultat for 2008 er da også tilfredsstillende, påpeger han. For 2009 er det direktørens ambition, at oplagsfaldet skal bremses. Det skal blandt andet ske ved fortsat udvikling af avisen, markedsføring samt nye initiativer i Klub NORDJYSKE regi. Oveni indsatsen for at forsvare oplaget venter der mediehuset en udfordring i kraft af finanskrisen. - Alle er afventende, også annoncørerne, så vi har nedjusteret vores forventninger til 2009, siger Lyngby.