EMNER

Dagbøder på vej til entreprenører

{ PRÆCISERING: Som vi fortalte forleden rejser Nibe idræts- & KulturCenter nu krav om erstatning for tabt fortjeneste via dagbod - blandt andet som konsekvens af den forsinkede godkendelse af brandsikkerheden i den nye hal B til over 29 millioner kroner. Forsinkelsen på en måned betød, at Nibe Idræts- & KulturCenter havde forbud mod at afholde større arrangementer. Som det også fremgik er godkendelserne nu faldet på plads. Totalrådgiveren Christensen & Rotbøll A/S ønsker præciseret, at Nibe Idræts- & Kulturcenter i øjeblikket arbejder på at opgøre det økonomiske krav, hvorefter Christensen & Rotbøll A/S på vegne af bygherren sender kravet videre til sagens entreprenører - bygningsentreprisen v/ Henriksen og Madsen A/S fra Løgstør samt til installationsentreprisen v/ Lindpro A/S fra Nørresundby.lave