Dagbog for en tilsyns-førende

{ Ifølge Birgitte Horn tegner en tilsynsførendes dag sig typisk efter dette mønster: Kl. ca. 8, møder på kontoret, forbereder tilsyn, samler sammen til prøveudtagning Kl. ca. 9-9.30, kører hun på tilsyn. Hvis der tages prøver af fødevarer, der skal undersøges samme dag, skal prøverne afleveres på laboratoriet i rimelig tid om eftermiddagen. Kl. ca. 14 - 15, tilbage på kontoret. Afleverer evt. prøver til laboratoriet og udfylder rapporter til laboratoriet på prøverne. Efterbehandler tilsynene på computeren, så de dagen efter kan blive offentliggjort på smiley hjemmesiden. Der skal dog også laves forskelligt kontor arbejde. F.eks. har de tilsynsførende på skift en telefon “vagt”, hvor de skal besvare henvendelser fra borgere, virksomheder, andre myndigheder m.v. i den normale åbningstid. Desuden skal der behandles sager i form af registreringer af nye virksomheder, ejerskifter, godkendelser, autorisationer, skrives påbud og forbud samt bøder. Vi har også forskellige former for henvendelser fra forbrugere, der skal besvares skriftligt og vi skal følge med i nye regler m.v. I forbindelse med selve tilsynene er der forskellige registreringer i virksomhedsregisteret og i tilsyns oplysningerne, der skal føres ind på computer. Derudover er der tilsyn ved godkendelse/autorisation af en ny virksomhed samt opfølgende tilsyn på baggrund af påbud/forbud og bøder. Disse tilsyn tæller ikke med i den samlede opgørelse af tilsyn, men er udover de normale tilsyn. Der er tilsynsførende, der har dage, hvor de kører ud hjemmefra på tilsyn og direkte hjem igen bagefter, og hvor de så slet ikke kommer på kontoret. Endelig er der dage, hvor vi er på tilsyn om aftenen og i weekenden, fordi de virksomheder, vi skal kontrollere, kun har åbent på disse tidspunkter. { Stressede dyrlæger { Flere år med ændringer Side 2