Lokalpolitik

Dagcenter lukkes - eller gør det?

DAGCENTER: På byrådsmødet i sidste uge på rådhuset i Terndrup vedtog Skørping Byråd at nedlægge dagcentret på ældrecentret i Terndrup for at spare 260.000 kr. Sådan læser man da i referaterne fra byrådsmødet, selv om socialudvalgsformanden bedyrer, at dagcentret lukkes altså ikke, og det er kun seks personer, det drejer sig om. Men det passer ikke. Der er for tiden 16 personer, som alle er med til at inspirere de faste beboere i de forskellige aktiviteter. Så det bliver under alle omstændigheder reduceret, idet alle de visiterede brugere skal transporteres henholdsvis til Bælum og Skørping, fordi som socialudvalgsformanden bemærker: "Lokalerne er mere velegnede i Bælum og Skørping". Det synes jeg er en lidt søgt bemærkning. Der er da aldrig nogen, der har kritiseret lokalerne på ældrecentret i Terndrup. Det er vel ikke fordi, der er for meget uudnyttet plads i Bælum og Skørping? Jeg er bange for, at byrådet vil komme til at fortryde nedlæggelsen af dagcentret i Terndrup, for det vil desværre få vidtgående konsekvenser. Både venneforening og brugerråd føler, at man ikke har værdsat den frivillige indsats, de har ydet. og dermed vil de måske tabe lysten til fortsatte aktiviteter. Jeg synes også, det var lidt beskæmmende, at borgmesteren var lige ved at glemme, at Ældre/handicaprådet også havde protesteret mod nedlæggelse af dagcentret, og det havde endda stillet et finansieringsforslag. Det tyder ikke på megen respekt for dette råds virke. Og der kunne da også peges på mange andre områder, hvor man sagtens kunne finde de 260.000 kr., det vil koste at beholde dagcentret i Terndrup. Der kunne måske godt files lidt på omkostningerne ved at etablere et ungdomshus i Skørping, de unge mennesker kunne vel godt selv gøre en indsats for at få deres eget hus. Tilskuddet til Opera i Bakkerne kunne også sagtens beskæres med mindst 100.000 kr. Og havde der været lidt mere styr i socialforvaltningen, så kunne der være sparet de 450.000 kr., som blev givet som en tillægsbevilling ved byrådsmødet. Men de "vise mænd og koner" har vist deres magt, og det er da også bare gamle mennesker, der er tale om. (forkortet af redaktionen)