Lokalpolitik

Dagene talt for de små kommuner

Store kommuner presser på. Står det til de seks største bykommuner, vil en reform, som tager livet af de små kommuner og forvandler de 14 amter til 5-6 regioner, være virkelighed allerede ved næste kommunalvalg om to år.

NORDJYLLAND:Det siger Aalborgs borgmester Henning G. Jensen efter et møde i det såkaldte 6-by-samarbejde. I Nordjylland vil det betyde, at nye storkommuner vil blive dannet ved at de hver især skrues sammen af 3-5 af de nuværende kommuner. Og Aalborg agter absolut ikke at gå på strandhugst blandt naboerne, understreger borgmesteren. En undtagelse kan blive Nibe kommune, som Aalborg allerede deler skatteforvaltning med. - Nibe har allerede i dag en meget nær tilknytning til Aalborg, og skulle de ønske at blive sammenlagt med os, skal de være hjerteligt velkomne, siger Henning. G. Jensen. Det er Nibes borgmester, venstremanden Jens Østergaard Madsen, godt tilfreds med at høre. - Aalborgs udmelding passer os udmærket. Aalborg er vores store pendlerby, vore borgere søger uddannelse og kulturelle oplevelser i Aalborg, og samtidig er der i disse år rigtigt mange borgere fra Aalborg, som bosætter sig her hos os. Der er ikke andre nabokommuner, Aalborg har kastet sin kærlighed på. Støvring kunne være en godbid at få ind bag den nye kommunegrænse, men Henning G. Jensen afviser kategorisk, at det kan komme på tale. - Støvring har udviklet sig til et økonomisk kraftcenter, som slet ikke kan undværes af de svagere nabokommuner. Det samme gælder Aabybro, som er præget af store investeringer, som kan gøre den til et kraftcenter i en ny storkommune. 6-by-borgmestrene fra København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers ser helst, at kommunesammenlægningerne gennemføres hurtigt og uden for megen snak. - Når det kan lade sig gøre at udvide EU og at rejse til Månen, kan man også gennemføre en kommunalreform på to år, mener Henning G. Jensen.