Lokalpolitik

Dagens valgløfte - Ingen Egholmforbindelse

ÆNDRINGER:Søndag 30.oktober afgiver den konservative Vibeke Gamst et valgløfte. Hvis hun bliver valgt lover hun at ændre beslutningen om at indsnævre Nyhavnsgade til 2 spor. I stedet skal Nyhavnsgade renoveres, som "en smuk, grøn fjordboulevard i fire spor". Og - som Gamst tilføjer "biler betyder liv". Det er interessant at flere af byrådspolitikerne nu lægger op til at beslutninger truffet af det nuværende byråd kan og bør ændres. Det samme var tilfældet på et stort valgmøde på Egholm 24.oktober. hvor flere af politikerne fra Venstre, KD og Socialdemokraterne også lagde op til, at vi skal have ændret beslutningen om at etablere en 3.Limfjordsforbindelse over Egholm. Det handler bare reelt om at flytte en fire-fem stemmer i byrådet, så har vi et flertal for et ekstra tunnelrør. Jeg vil da også gerne afgive et klokkeklart valgløfte: Hvis jeg bliver valgt, vil jeg som en af mine første handlinger tage initiativ til at få ændret den ulykkelige beslutning om at ødelægge Egholm og den øvrige del af Aalborg Vest. Biler betyder liv siger Vibeke Gamst. Jo, jo, men kunne vi ikke efterhånden begynde at tænke lidt mere miljøvenligt. Fremtidens miljø skabes her og nu af borgere og politikere, og vi er desværre på en lang række områder i færd med at skabe et dårligere miljø for os selv og for kommende generationer. En gratis udvidet kollektiv transport og flere op på cyklerne kunne minimere miljøbelastningen, og så ville bl.a. to spor på Nyhavnsgade være alt rigeligt.