Voksenundervisning

Daghøjskole i venteposition

GANDRUP:Selv om Hals Kommune forud for årsskiftet besluttede, at Hals Daghøjskole i Gandrup skal køre videre i et nyt samarbejde mellem daghøjskolen og kommunen, så er det nye samarbejdsprojekt endnu ikke blevet sat praktisk på skinner. Det erkender formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), der samtidig kan fortælle, at 20 kontanthjælpsmodtagere p.t. venter på at komme i gang med et vejledningsforløb på daghøjskolen. - Det er et område, der p.t. tager meget tid i forvaltningen. Vi arbejder på en skabelon for, hvordan det skal gøres, siger udvalgsformanden, der derudover ikke ønsker at kommentere sagen yderligere. I socialudvalget er der endvidere blevet taget stilling til, om der skal være politisk repræsentation i den arbejdsgruppe, der skal nedsættes for at se på daghøjskolens fremtid, og her var der politisk uenighed. Det borgerlige mindretal mente ikke, at det var nødvendigt, fordi der allerede sidder en politiker i daghøjskolens bestyrelse, men det var i sidste ende det socialdemokratiske flertal, der fik deres vilje - hvilket betyder, at udvalgets formand og næstformand kommer med i den omtalte arbejdsgruppe.