Daghøjskole på lokalejagt

Ventes at blive sagt op af de ny ejere af Kansas-bygning

BRØNDERSLEV:AOF Brønderslev Daghøjskole skal sikkert flytte, da bygningerne er solgt. Det kunne formand for skolen, Karin Miltersen, oplyse på repræsentantskabsmødet. Der skal dog først udarbejdes en lokalplan for området, og inden den er godkendt, kan skolen blive. AOF Daghøjskole er endnu ikke sagt op, men det ventes at ske, da de nye ejere af den tidligere Kansas-bygning skal bruge lokalerne. Skolen har tre måneders varsel. Karin Miltersen kunne fortælle, at skolen allerede er på jagt efter nye lokaler. I øvrigt kunne Karin Miltersen oplyse, at skolen af Brønderslev Kommune er blevet forespurgt, om den vil indgå i et tættere samarbejde om fremtidens aktivering i kommunen. - Det skulle gælde såvel aktivering af kontanthjælpsmodtagere som folk i arbejdsprøvning, udslusning af integrationskursister med flere. Daghøjskolens opgave i dette samarbejde skulle være at varetage uddannelsesaktiviteterne. Arbejdet er foregået under betegnelsen Brønderslev Arbejdsmarkeds- og Uddannelsescenter, hvor uddannelsescentret er daghøjskolen. - Der ligger et forslag til fysiske rammer for et sådant center, og uddannelsescentret/daghøjskolen skal fortsætte som en selvstændig enhed i centret med egen bestyrelse og overordnet set med samme indhold og samarbejdsrelationer til kommunen som i dag. Dog skal samarbejdet udvikles og forbedres inden for disse rammer, ligesom uddannelsescentret/daghøjskolen skal fortsætte med at udvikle undervisnings- og aktivitetstilbud til andre målgrupper end Brønderslev Kommunes egne målgrupper. - Vi kan fortsætte med at udvikle vores indtægtsdækkede virksomheder, herunder Det Rullende Rum. Vi kan fortsætte linjen med at udvide vore vore FVU-aktiviteter, også ud over kommunegrænserne. Vi kan udvide aktiviteterne til andre kommuner. - Kommuner ser gerne uddannelsescentret/daghøjskolen som en dynamo i uddannelsesaktiviteterne.