Skolevæsen

Daghøjskolen lukker

Nøglen drejes i dag, og der indgives konkursbegæring fredag

BROVST:Brovst Daghøjskole opgiver. I eftermiddag går personalet hjem, og låsene bliver skiftet ud. I morgen indgiver bestyrelsen konkursbegæring for skolen, der på det seneste kun har haft udgifter, ingen indtægter. Der er ingen kursister. - Det er trist, at skolen lukker, fordi mange af vore kursister skulle starte helt forfra og ikke kunne gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Vi havde håbet til det sidste, siger konstitueret forstander Julle Larsen. - I lang tid har vi arbejdet på at Brovst Kommune ville gøre brug af skolen, men hverken skole eller pengeinstitut kan leve med den hastighed, hvormed Brovst Kommune beslutter sig, siger AOF-konsulent Erling Jacobsen. De enkelte politiske udvalg og byrådet i Brovst har gennem længere tid drøftet, hvordan man kan bruge daghøjskolen, og har faktisk også punktet på dagsordenen på mødet i dag. Erling Jacobsen håber, at politikernes diskussion kan munde ud i forslag om retablering af skolen, da der er en stor gruppe dagpengemodtagere og andre, som kan have glæde af dens eksistens. Hvis skolens bygninger kan sælges til vurderingen, vil den være gældfri, vurderer Erling Jacobsen. Det er tidligere oplyst, at bygningerne er vurderet til 3,6 mio.kr. Daghøjskolen kom i klemme, da regeringen afskaffede Daghøjskoleloven pr. 1. juli, så skolerne ikke længere får direkte tilskud til deres virksomhed, men er afhængige af, om kommuner og andre indgår driftsaftale. Statstilskuddet til daghøjskoler gives i fremtiden til kommunerne som bloktilskud - men kun hvis de har en daghøjskole. For 2003 ville det give Brovst 700.000 kr.